« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

KEEP SMILING !

                                

      


      Dnes som mala na skype rozhovor s E. Bola u veštice. Dozvedela sa to, čo do istej miery pripúšťam, že niektorí máme, a podľa tej vedmy aj ona má, veľkú schopnosť intuitívne vycítiť správny smer, ktorým by sa mala vydať, a tiež vidieť do hláv ( alebo duší ) iných.

      Moderne sa tomu hovorí empatia. Sú to schopnosti, ktoré sme kedysi mali oveľa viac vyvinuté a úplne prirodzene sme sa na ne spoliehali bez toho, aby sme to pokladali za niečo nadprirodzené. Javí sa to tak len teraz, keď sa uprednostňuje tzv. rozum, logika, potláčanie citov, ktoré nás údajne odvádzajú od rozumne zváženého, účelného, a teda jedine správneho riešenia našich problémov.

     Veštica E. povedala, že pri rozhodovaní používa ,,rozum” a násilne potláča svoje správne tušenia. Obáva sa pripustiť si, že by bolo pre ňu lepšie urobiť to, čo sa v tej chvíli javí ako nerozumné. A empatia zase spôsobuje, že sa príliš zaoberá trápením a bolesťami iných - a potom sa ich snaží spasiť. Ich namiesto seba…( Ja som dodala, že je to asi dôsledok mravnej výchovy, ktorou nám bolo vštepované, že človek nemá myslieť predovšetkým na svoju bolesť, ale na bolesť sveta. Jednotlivec neznamená nič, musí brať ohľad na celok. Ak to nerobí, ak podlieha sebeckým túžbam a koná podľa svojich vlastných potrieb, zákonite sa musí cítiť zodpovedným za tých, ktorí sú zdanlivo nešťastnejší ako on. A keďže sa chceme vyhnúť nepríjemným výčitkám svedomia, potláčame svoj egoizmus a nútime sa do altruizmu.)

     Tak sa naučené a vštepené do rozumu dostáva do rozporu s tým, čo by bolo v súlade s ,,vesmírnymi silami”. Chaos v nás mätie aj tie sily, nedarí sa im na nás napojiť, keď máme v sebe taký neporiadok a bariéry : strach, že by sme sa mohli správať nerozumne a porušovať akési normy, ak by sme sa pokúšali neklásť odpor takému spojeniu.

     Raz mi jeden starší a skúsenejší priateľ povedal, že najmenej si ma budú vážiť tí, ktorým podám pomocnú ruku, keď sa budú driapať hore. A keď si tak premietam, aké mám vzťahy s takými , ktorým som pomohla, keď sa potrebovali na tej ceste dostať  cez nejaké prekážky, musím uznať, že na tom niečo bude. Keď som bola pre nich užitočná, bolo mi až nepríjemné, ako sa mi snažia lichotiť a vychvaľovať moje dobré vlastnosti. Poriadne zveličovali v domnení, že mi to robí dobre. Ani sľuby, že mi to raz oplatia a ak budem potrebovať v budúcnosti čokoľvek a bla bla bla bla…sa mi nepočúvali príjemne. Lebo tá spomenutá intuícia mi našepkávala, že to bude skôr práve naopak. A moja schopnosť empatie neomylne odhalila neúprimnosť v ich hlase, očiach, úsmeve, videla som v ich hlavách prebiehať myšlienky, ktoré protirečili tomu, čo mi hovorili : pokladali ma iba za hlupáka , ktorý im ušetrí čas a námahu a poskytne to, čo má, aby sa ľahšie dostali k svojmu cieľu. Neraz mi pri takej príležitosti výstražný vnútorný hlas vravel, aby som bola v strehu a nenechala sa presvedčiť, že ak neurobím, o čo ma žiadajú, klesnem v ich očiach a budem sa musieť cítiť ako bezohľadný egoista. Šla som im poruke vlastne z obavy, aby som sa neodchýlila od mravného ideálu, ktorý som si osvojila prostredníctvom naučených etických poučiek. Chvíľu som cítila uspokojenie, že som sa zachovala tak, ako sa odo mňa očakávalo. Ale v hĺbke duše som vedela , že ma to nijako nezušľachťuje a nepridáva mi to na hodnote.

     Zhodli sme sa s E., že musíme k tomu nášmu krátkemu životu pristupovať nejako inak ako doteraz. Presne si sformulovať, čo chceme, čo je to najdôležitejšie pre nás samé a potom sa za tým vydať bez obzerania sa napravo a naľavo. Nie cez mŕtvoly. Ale nenechať sa od toho odviesť záujmami tých druhých. Pretože oni neponesú za nás zodpovednosť. Na tú zostaneme samy. A keď sa zanedbáme a nič pre seba neurobíme, kto to urobí za nás? Niektorí to dávno vedia a nevyhýbajú sa ani tým mŕtvolám na svojej ceste za ,,šťastím”. A prekračujú ich bez akýchkoľvek zábran. Keep smiling!

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se