« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

NIE JE V ŽIADNEJ MIESTNOSTI ANI INDE


munch3A sú takí, čo sa potom vyžívajú v jej zúfalom zmätku a sklamaní a hrajú sa s ňou ďalej, lebo ich zvláštne uspokojuje, že k nim tak priľnula, hoci im samotným na nej nezáleží. Dáva im to asi pocit nadradenosti, príjemne to povzbudzuje ich sebavedomie. Azda im to aj poskytuje satisfakciu za ich potupné zážitky – možno sú, alebo boli sami bezmocnými nástrojmi zlomyseľných manipulátorov, používanými na nenásytné sebauspokojovanie. Možno ich ochromil strach zo sklamaní z ľudí a už nie sú schopní oživiť v sebe akékoľvek kladné city k nim - jediné, čo sa v nich ešte rozhorí, je žiarlivosť , nenávisť alebo rozkoš z utrpenia iných.

Keď na chate dochádza k napätým situáciám, niektorí, prezentujúc svoju schopnosť ostať vždy a za každých okolností ,,nad vecou”, napomínajú aktérov konfliktu, aby si uvedomili, že je to len chat, a v skutočnosti o nič nejde. Ale to je kamufláž, pretože na chate tak ako aj v ,,reálnom živote” ide o to, čo je teraz, v podmienkach zostrenej konkurencie, dôležitou ľudskou potrebou : o sebapotvrdenie, o sebauspokojenie z úspechu u iných, o dokazovanie si, že som schopný presadiť sa v spoločnosti. I keď je chat iba simulátor.

A takí, čo túto potrebu majú zrejme v reálnom živote obzvlášť veľkú, pretože trpia akousi spoločenskou anorexiou kvôli fyzickým či psychickým, ale väčšinou zložito kombinovaným indispozíciám, sa potrebujú presadiť na chate o to viac. Nahradiť si to, na čo v skutočnosti nemajú a schopní mať nie sú. Ak sa k tomu pridružuje morálna a citová tuposť, nech už sa u nich vyvinula akokoľvek a z čejkoľvek viny, stávajú sa z nich psychoteroristi, ktorí zámerne a cieľavedome zneužívajú internetovú komunikáciu na uspokojovanie svojej zvrátenej túžby ponižovať a deptať vhodné obete, ktoré si vyhliadnu.

U žien sa to väčšinou prejavuje len napohľad drobnými zlomyseľnosťami a škodoradostnosťou, ktorými systematicky kazia náladu vytipovaným objektom svojej závisti a žiarlivosti. Zbierajú pod sklom informácie o svojich ,,konkurentkách”, vytvárajú proti nim koalície, živené klebetami o spoločnom nepriateľovi a intrigami voči nemu, ale len zriedkakedy sa odhodlajú na priamy a otvorený útok. Už preto, že si nechcú pokaziť imidž potencionálnych vhodných partneriek u mužov, spomedzi ktorých by si rady niektorého odchytili. Čo ak by nádejných nápadníkov ich agresivita odradila – radšej ju schovajú za veselú masku pohodárky , ktorá samozrejme všetky tie sarkastické poznámky, hodené len akoby mimochodom na sklo, myslí len zo žartu. A ju samu nemôže nič rozhádzať, ani gáganie trafenej husi. Svoju tichú radosť z presného zásahu ukryje pod poznámku ako :

-Čo sa ti, prosím ťa robí, nič také som nepovedala, si asi vzťahovačná! -

A ešte sa zatvári za podpory svojich koaličných partneriek ako terč nespravodlivého útoku. Zo svojej obete spraví hysterickú agresorku a sama zožne všeobecný obdiv za svoj neprekonateľný zmysel pre humor a príkladné sebaovládanie.

To čo ma však na chate skutočne šokuje, je hrubá agresivita a otvorená nenávisť niektorých jedincov, zvlášť mužov ( ale ani ženy nie sú úplnou výnimkou ), ktorá sa prejavuje nezakrytýmu útokmi na ľudskú dôstojnosť, vulgárnymi nadávkami, metodickým , sústavným ponižovaním. Je za ňou cítiť chorobnú túžbu psychicky, a keby to bolo možné a ,,nepriateľ” by bol v dosahu, možno aj fyzicky poškodiť alebo dokonca úplne zničiť vybraný objekt. Je to niečo, z čoho ide po chrbte mráz. Títo ľudia sa dokonca zgrupujú do skupín, vytvárajú teroristické gangy a napádajú miestnosť, ktorú chcú ovládnuť. Predtým sa radia o postupe. Na skle vedú simulačný ,,rozhovor”, z ktorého je každému jasné, kto je tá ,,ficka” a ,,sviňa” a kto má zdochnúť, alebo sa obesiť. K tomu pridávajú šibenice a vulgárne smajlíky - súložiace postavičky, pohlavné orgány, vyparujúce sa ľudské exkrementy. V lepšom prípade kŕdle sliepok, stádo kráv alebo prasiat. Vydržia tým na chate otravovať celé hodiny , ba celé dni, pričom svoje obete označujú za skrachovancov, ktorí sú v skutočnom živote úplne odpísaní a skúšajú si ho preto nahradiť virtuálnou realitou.

Je znepokojujúce, že to nie sú ojedinelí jedinci a majú vždy niekoľko nasledovníkov spomedzi hŕstky svojich prisluhovačov. Priťahujú sebe podobných. Aj keď by sa mohlo zdať, že je to len okrajová skupina, nie je zanedbateľná, keďže tí ostatní sú schovaní v neutrálne sa tváriacej mlčiacej väčšine. Vybavia to tým, že ich ignorujú. A ignorujú – poväčšine – aj ich neskrývané nenávistné útoky a bezohľadné štvanie vyhliadnutých obetí. Utvrdzujú tých psychopatov v tom, že bezhraničná drzosť a podlé útoky zamerané na sebaúctu ,,protivníkov” sú účinné zbrane na získanie moci. O moci tí zlovoľní agresori aj najčastejšie hovoria – ibaže z túžby po nej pohotovo obvinia každého, kto by sa pokúsil zabrániť im v teroristických výčinoch.

Pripadá mi to tak, že namiesto sebadeštrukcie sa usilujú zničiť ostatných, že nenávisť, ktorej sú takí plní, prenášajú na svoje prostredie, neuvedomujúc si, že iba podporujú sebaničiaci proces, ktorý ich napokon celkom rozloží. Ale až keď to zlo porozsievajú všade okolo seba.

Niečo mi to pripomína a nemôžem si pomôcť, ale myslím si, že ,,politika uzmierovania” tu nikdy nemôže byť účinná. Strkať hlavu do piesku nepomôže, len im to ešte viac rozšíri priestor. Ale kladiem si otázku, kto ich zastaví a či zas raz nebude neskoro…

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se