« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

1. KURZ SEBAOBRANY NA CHATE

1.1. VZÁJOMNE ZDIEĽANÁ HALUCINÁCIA

Ja jsem veril na lasku z netu.Rok jsem si psal s holkou,mozna rok a pul. Nadherny hlas,proste jsem ji miloval.Jednou vsak nastal den,a ja ji spatril.Hruza, holka 100 kilo,a strasne skareda. Vim ze to neni o kilech,ani o krase,jenze to se opravdu nedalo. Od te doby celkem pochybuju o lasce z netu, chatu. Neni nad to toho cloveka osobne znat,neni nad lasku na prvni pohled...

Je možné uzatvárať na chate ozajstné priateľstvá a nájsť lásku? Aj tí, čo tvrdia, že tomu neveria a že to od chatu, ktorý je samá a lož a podvod, neočakávajú, v to podľa mojich skúseností v hĺbke duše často tajne dúfajú. Dokonca pravdepodobne aj tie typy , o ktorých bude ešte reč v ďalších kapitolkách Kurzu sebaobrany, venovaných typológii užívateľov chatu - ľudia rozličným spôsobom osobnostne a psychicky narušení, s morálnymi, emocionálnymi či sexuálnymi deviáciami.

V úvode boli spomínané zvláštnosti a úskalia chatovej komunikácie, ktoré nemožno strácať zo zreteľa, ak sa chceme uchrániť pred fatálnymi omylmi, ktoré nás môžu vydať do rúk nejakému chatovému sobášnemu podvodníkovi, rôznym kriminálnym živlom od obyčajných príživníkov po ťažkých psychopatov so sadistickými sklonmi, alebo upozorniť na nás chorobnú nenávistnú intrigánku, ktorá si z nášho prenasledovania urobí potom životný program zameraný na autoterapiu a odbúravanie napätia z vlastnej frustrácie. Ale ani v RL vždy nie sme schopní rozoznať skutočnú komunikáciu od tej falošnej a ozajstné priateľstvá od tých, ktoré za ne iba pokladáme. Skutočné povahy našich vzťahov sa preverujú v záťažových, konfliktných situáciách, ako to zistili na základe svojich životných skúseností mnohé generácie pred nami. A zanechali nám množstvo múdrych výrokov, v ktorých túto skúsenosť zvečnili. Počas priebehu našich medziľudských vzťahov môžeme zaznamenávať signály o ich kvalite a trvácnosti, ale aby sme ich zachytili, musíme vedieť, na čo máme zamerať svoju pozornosť.

Najprv si definujme pojem priateľstvo, priateľ : ,,Priateľ (ženský rod priateľka) alebo neformálnejšie kamarát(ka) alebo staršie druh (družka) je človek, s ktorým niekoho spája medziľudský, medziosobnostný vzťah náklonnosti, vzájomného porozumenia, dôvery a podobne. Ako priateľ(ka) sa niekedy ľudovo (novšie) označuje aj človek, s ktorým má niekto romantický vzťah, jeho (súčasný) životný partner. Ako kamarát(ka) (na rozdiel od slova priateľ(ka)) sa niekedy ľudovo označuje priateľ(ka), s ktorým je vzťah náklonnosti, dôvery atď. obzvlášť intenzívny. Vzťah medzi priateľmi (alebo priateľkami) alebo vzťah takému vzťahu podobný sa nazýva priateľstvo, alebo staršie aj družba. Priateľstvo je spravidla opodstatnené vzájomnou sympatiou, duševným porozumením, činorodým spojenectvom, poskytovaním pomoci, ochrany, náklonnosťou k spolupráci a združovaniu sa a pod.
( http://sk.wikipedia.org/wiki/Priateľ)

Schopnosť uzatvárať priateľstvá sa formuje v rodine. Jej podmienkou je , že dieťa dostáva od blízkych ľudí dostatok lásky. Priateľstvá sa najviac nadväzujú v školskom veku. Tie najsilnejšie vznikajú v pubertálnom a postpubertálnom období, ale majú svoj význam aj v dospelosti. Ich znakom je nezištnosť, spolupráca a vzájomná podpora- priateľstvo a súperivé vzťahy sa vylučujú. Spornou je otázka existencie priateľstva medzi rozličnými pohlaviami, kde zohráva svoju úlohu sexuálna príťažlivosť

Ilúzie priateľstva a lásky môžu na chate vzniknúť veľmi rýchlo a city, ktoré ich sprevádzajú sú obyčajne intenzívnejšie, než city sprevádzajúce vzťahy náklonnosti v skutočnom živote. Prvé hodiny chatu ľuďom, ktorí majú komunikačné problémy pri priamej osobnej komunikácii, prinesú obyčajne prekvapujúco príjemné zážitky, ktoré si túžia zopakovať. Tak sa postupne vytvára závislosť. Jej príznakom je, že každú príležitosť dostať sa na internet využívajú na chatovanie. Fyzická neprítomnosť partnerov komunikácie im vyhovuje a často atypické témy rozhovoru, s ktorými sa človek pri bežnej komunikácii nestretáva, priťahujú ich zvedavosť a záujem. Môžu sa tiež vďaka anonymite chatu bez rizík posťažovať na ľudí zo svojho reálneho prostredia. Na chate s veľkým počtom užívateľov majú možnosť nájsť niekoho so zhodnými záujmami, názormi a postojmi. Ak sa im to podarí, chatové známosti prerastú do reálnych vzťahov po živých zrazoch a iných spoločných podujatiach ľudí z miestnosti, ktorú navštevujú. Ak je ich motiváciou navštevovania chatu nadviazanie bližšieho vzťahu s opačným pohlavím, spravidla sa usilujú o osobné zoznámenie. Na chate sa oveľa skôr než v reálnom živote dostanú so svojimi parnermi ( -kami) k romantickým vyznaniam a intímnostiam. Túžbu po objekte ich ,,lásky“ znásobuje fantázia, vďaka ktorej tento oveľa viac zodpovedá ich ideálu, než keby to bol niekto ,,živý“ z reálneho života. Pôsobí tu aj virtuálna identita, ktorú si jedinec vytvára v súlade s predstavou o vlastnej dokonalosti a postupne sa s ňou stotožňuje, takže je pri komunikácii sebaistejší a sevaedomejší ( i vďaka lichôtkam druhej strany) a má aj vyššie ašpirácie. Prestane vnímať svoje reálne možnosti a často si robí nárok na sebe neprimerané cieľové hodnoty. Po osobnom stretnutí potom môže dôjsť na jednej alebo na oboch stranách ku krutému sklamaniu a nadšenie zmizne v jedinom krátkom momente, keď sa roztúžení partneri ocitnú zoči - voči, i keď ich horúci vzťah pretrvával na internete celé týždne i mesiace. Ak sa predstavy príliš nelíšili od skutočnosti a partneri si vzhľadovo a mentalitou vyhovujú, môže sa medzi nimi rozvinúť vzťah -  ak to nie láska, môže pokračovať aspoň priateľstvom. Na chate však treba počítať aj s ,,internetovou neverou“: často sa stáva, že partneri komunikácie alebo jeden z nich nadväzujú paralelne viacero bližších vzťahov a istia sa tak proti možnosti, že jeden pertner by nesplnil ich očakávania. Postupne sa z tohto nadväzovania známostí stáva rutina a následkom tohto často opakovaného správania je povahová a morálna deformácia, ktorú môžeme kľudne nazvať chatovou promiskuitou.
Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se