« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

2. KURZ SEBAOBRANY NA CHATE

VIRTUÁLNI AGRESORI

asi by jsi se mela lecit slovenko blazniva nevim proc lezes na cesky chat tahni si do salal spodino zebracka jsi seredna jak prdel a nikdo te tu nechce .

opravdu jsem tak hnusny ksycht hodne dlouho nevidel Ty jsi si cobolko nevsimla ze si s tebopu povidala jen jenda blazniva ceska a ze ostatni na tebe kaslali Ty nechapes ze tu nikdo nemam rad ty zebraky slovaky nechapu proc se takova slovenska spodina jako ty cpe na cesky chat proc si netahnes na slovensky chat a tady se mluvi CESKY u nas je uredni rec cestina Ja za to nemuzu ze jsi starar a seredna uz par kamaradu se smalo na chatu kdyz jsem jim poslal tvoji fotku a myslis si ze ti je 50 :-D :-D / autor Maipenrai/

Opakom priateľského postoja voči ľuďom je hostilita, t.j.nepriateľstvo, uspokojenie z bolesti, z deštrukcie. Nemusí vyústiť do fyzického násillia , môže nadobudnúť formy nepriamej agresie a prejavovať sa negatívnymi vyjadreniami o niekom, ohováraním, intrigami, neprajnosťou či želaním všetkého najhoršieho nenávidenej osobe.

Agresiou rozumieme útočné správanie, ktoré obyčajne nastupuje ako reakcia na skutočné alebo iba zdanlivé ohrozenie vlastnej moci a je najčastejšie prejavom hnevu. Agresivita je vnútorný stav jedinca, ktorý prejavuje agresiu. Agresia, agresívne správanie sa zameriava na poškodenie inej osoby. Poznáme niekoľko jej typov : afektívna agresia je hostilná, zlostná, emocionálna, expresívna, má reaktívny charakter, obvykle nie je naplánovaná. Je provokovaná vnútorným tlakom zraniť. Hovoríme, že je ,,horúca“. Ďalším druhom takéhoto správania je inštrumentálna agresia, ktorá je ,,chladná“, a takto agresívny jedinec obyčajne nekoná pod tlakom hnevu, ani nie je provokovaný nevhodným správaním budúcej obete, ale má pred sebou určitý zámer. Ak ide o jednorazový fyzický akt, pri ktorom človek spôsobuje ujmu druhému človeku, hovoríme o násilí. Niekedy sa za násilie označuje akýkoľvek zámerný, úmyselný akt zameraný na poškodzovanie inej osoby , vrátane zanedbávania, ktoré ovplyvňje život, fyzickú a psychickú integritu alebo slobodu jednotlivca, alebo poškodzuje rozvoj jeho osobnosti, hrozí jej bolesťou, alebo jej ju spôsobuje. Tyranizovanie, šikanovanie je už opakované ubližovanie počas určitého časového obdobia. Nebýva vyvolané a sprevádzané zlosťou, jeho cieľom je iba ublíženie pre vlastné uspokojenie. Je prostriedkom demonštrovania moci, dominancie, kontroly. Podstata týrania spočíva v nespravodlivom využívaní fyzickej, psychickej alebo sociálnej moci voči iným, najčastejšie voči tým, ktorí nie sú schopní z najrôznejších dôvodov chrániť samých seba. Tento proces môže trvať krátko, ale môže pretrvávať i dlhú dobu, meniť svoju intenzitu . Vyvinie sa aj zo zdanlivo zanedbateľných príčin. Môže sa týkať jednotlivcov alebo celých skupín.

Príčiny agresívneho správania vysvetľujú tri základné teórie. Podľa prvej zaň môžu inštinkty, biologické dôvody, ako je snaha o zachovanie teritória a potravinových zdrojov. Agresívny inštikt je potom zdrojom energie, ktorá keď sa nahromadí, hľadá si príležitosť na uvoľnenie. Ak sa neuvoľní v boji a súperení, uvoľňujú ju iné podnety. Podľa inej teórie agresiu spúšťa po istých podnetoch určité vnútorné naladenie osoby, jej predispozície konať agresívne. Býva chápaná tiež ako sociálne naučené správanie. K podnetom vyvolávajúcim agresiu patria domnelé alebo skutočné útoky, kedy je primitívnou reakciou na ne podľa princípu odplaty.Vyvoláva ju aj frustrácia - dlhodobé neuspokojovanie potrieb jedinca, z ktorých treba spomenúť najmä potrebu dosiahnuť lepšie spoločenské postavenie, presadiť sa, získať spoločenskú úctu a prestíž a zbaviť sa pocitov úzkosti z ovládania inými, neistoty zo svojho postavenia a pochybností o svojich schopnostiach a hodnote.

Na vzniku agresívneho správania sa zúčastňujú zlosť a tiež nesprávne spracované a interpretované informácie (napríklad u paranoikov alebo duševne chorých). Významnou podmienkou agresívneho správania je deindividualizácia, prežívanie relatívnej anonymity a oslobodenie od sociálnej kontroly, ktorá by bránila takýmto prejavom správania hrozbou trestu. K deindividualizácii dochádza vtedy, ked správanie jedinca zaniká v skupine ( napr. v dave ) a keď sa jedinec natoľko stotožní so skupinou, že si prestáva uvedomovať samého seba. Pod vplyvom tlaku skupiny stráca vlastný názor. Sugestibilní, málo vzdelaní jedinci s nižšou inteligenciou podliehajú tomuto tlaku ľahšie. Anonymné virtuálne prostedie kyberpriestoru a virtuálnych komunít je vhodným prostredím pre vznik tohto javu, t.j. pre stratu vlastnej identity v dave, v ktorom jedinec získava pocit neprekonateľnej moci a dáva priechod svojím najnižším pudom. Jeho odvaha je posilňovaná aj tým, že dôsledky konania na internete sa neprenášajú do RL - internetovú komunikáciu možno kedykoľvek okamžite prerušiť, a zbabelo uniknúť pred jej prípadným nepríjemným dopadom.

Hostilní ľudia sa vyznačujú tým, že nepoznajú súcit, veľkorysosť, odpúšťanie, neznášajú ,,chyby“, ktoré ich vedia rozčúliť do nepríčetnosti, sú za tvrdé postihy ,,neprávostí“, ktorých sa spravidla vždy dopúšťa niekto na nich , ale nie opačne. Je pre nich príznačná podráždenosť a vulgárnosť. Hostilná žena popisuje mužov ako neschopné indivíduá, nepatriace do ľudskej spoločnosti a hostilný muž označuje ženy za primitívne sliepky bez mozgu. Tento typ ľudí nenachádza nikde nič pozitívne, vo všetkom vidí podvod, korupciu a všetci – okrem nich samých – sú neschopní idioti, ktorí svet privedú ku katastrofe.

Z hľadiska spoločnosti si prejavy agresivity zasluhujú osobitnú pozornosť, lebo agresia je sociálnopatologický jav, ktorý ohrozuje ľudské spolužitie a fungovanie sociálnych systémov. Problémom súčasnosti je, že spoločnosť svojou toleranciou voči agresívnym prejavom a všeobecnou ľahostajnosťou umožňuje jej nehatený rast.komentáře 2

Komentáře

19.07.08 15:05:40 baydaby

jooooo,dobře jsi ji to nandal,Maipenrai,moje slova:-)))Já její fotku dávám na cukr aby mi na něj děti nechodili hahahaha,její odpověd jsem nečetla,páč mě slovenčtina nudí do se nedá ani přečíst!!

19.07.08 16:14:18 frenie

:-) tento komentár výnimočne ponechávam ako dobré P.S. k tomuto článku:-))

Přidat komentář

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se