« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

8. KURZ SEBAOBRANY NA CHATE

 •  8. 1. KYBERŠIKANOVANIE

  http://www.youtube.com/watch?v=dNeO3dCV8y4&feature=related#

  13-ročná Megan Meier, spáchala samovraždu pre fiktívneho chlapca zo sociálnej siete MySpace. Dievča trpelo depresiami. Jej internetový priateľ s ňou prerušil kontakty, pretože bola podľa klebiet krutá. Zistilo sa, že chlapec nikdy neexistoval. Bol to žart, ktorý má údajne na svedomí manželský pár zo susedstva.

  Austrálski školáci v štáte Victoria nafilmovali sexuálne zneužitie a degradáciu retardovaného dievčaťa. Video zverejnili na YouTube. Zachytili, ako obkolesili 17-ročné dievča s miernym mentálnym postihnutím a prinútili ju vykonávať sexuálne praktiky. Zapálili jej vlasy a vymočili sa na ňu.

  V Trnave partia spolužiakov nahrávala útok 15-ročného agresora na spolužiaka a neskôr záznam bitky z mobilného telefónu rozšírila medzi žiakmi po škole. Napadnutý chlapec skončil s vážnymi poraneniami; útočníkovi vzhľadom na nový Trestný zákon hrozí trestné stíhanie.

  Kyberšikanovanie ( cyberbullying, online bulling ) je anonymné zastrašovanie, urážanie alebo obťažovanie cez internet alebo cez telekomunikačnú sieť ( cez mobilné telefóny, e-mail, rôzne internetové služby). V USA je to federálny zločin. Aj v SR páchateľom podľa nového Trestného zákona hrozí za podobné konanie trestné stíhanie.

  Samotné šikanovanie sa vyznačuje týmito hlavnými znakmi :

  • je to zákerné, opakované zneužívanie sily alebo postavenia na trápenie, zámerné prenasledovanie, robenie príkoria,
  • zahŕňa širokú škálu vedomých, pretrvávajúcich a nevítaných činov medzi jednotlivcami a skupinami, ktoré sú charakterizované fyzickým, psychickým, sexuálnym násilím a iným utrpením,
  • je dané rozdielnou mocou medzi osobou, ktorá šikanuje a osobou, ktorá je šikanovaná, pričom je táto rozdielna moc rozpoznaná a vedome zneužívaná šikanujúcim.

  Pri kyberšikanovaní sa väčšinou jedná o publikovanie nadávok, zosmiešňujúcich informácií a videí, posielanie výhražných správ a urážok a o iné spôsoby, zamerané na poškodenie a zhadzovanie vytipovanej osoby. K formám kyberšikanovania patrí aj tzv. happy-slapping, keď útočník napáda náhodne okoloidúcich ľudí s cieľom zasiahnuť ich do tváre, zatiaľ čo jeho kumpáni celé dianie nahrávajú. Častým spôsobom zámerného poškodzovania obete prostredníctvom internetu je vydávanie sa za ňu samotnú, prípadne zneužitie jej podoby z fotografií alebo videozáznamov, k čomu môže dochádzať aj bez jej vedomia. Príkladmi cyberbullyingu môžu byť anonymné sexuálne obťažujúce alebo nenávistné e-maily, zneužívanie ,,šepkania“( resp. ,,rýchlej pošty“) na urážanie a sexuálne obťažovanie, nabúranie sa do e-mailového účtu alebo do cudzieho počítača, zmenenie hesla a následné zneužívanie takto ukradnutých údajov alebo účtov, obťažovanie prostredníctvom textových správ v odkazoch, hanlivé falošné osobné web-stránky, prípadne organizovanie záporného hlasovania o www.stránkach či blogoch inej osoby ako aj ich urážlivé komentovanie.

  Za znak šikanujúceho správania v priamom medziľudskom styku sa pokladá, že nejde len o jednorazovú záležitosť, ale o opakované obťažovanie tej istej osoby a že šikanujúci má väčšiu moc (a v reálnom živote spravidla aj väčšiu fyzickú silu) ako obeť. Kyberšikanovanie je však oproti bežnému šikanovaniu odlišné aj v tomto smere. V mocenskom vzťahu s obeťou fyzická sila šikanujúceho nie je dôležitým faktorom tak ako pri tradičnom šikanovaní. Nemusí pri ňom byť pravidlom ani opakované obťažovanie obete. Slovné urážky v bežnom styku sú záležitosťou prítomného momentu, ktorý okamžite vyprchá, ale ak niekto vytvorí hanlivú web-stránku, tá často ostáva dostupná na internete počas dlhšieho obdobia , v priebehu ktorého sa k nej môže dostať mnoho ľudí. Iste si nás dosť uvedomuje, aká veľká je sila masových médií a ako sugestibilne jednostranné a skreslené informácie, ktoré chrlia, vníma masový konzument. Spomínam si na prípad, keď sa učitelia v jednej zborovni po informácii, že na internete sú zverejnené pornofotografie študentky, ktorá práve zmaturovala, mravne pohoršovali nad jej údajným internetovým fotoalbumom, ale žiadnemu nenapadlo prostredníctvom informátora, od ktorého sa o jeho existencii dozvedeli zisťovať, odkiaľ tieto informácie pôvodne vyšli. Možno by vysvitlo, že oná študentka, ktorá vždy patrila k tým napohľad najslušnejším a javila sa veľmi seriózne, je len obeťou zlomyseľníka, ktorý chce poškodiť jej povesť a spoločensky ju znemožniť. Senzačná správa o dôkazoch jej mravného úpadku sa rýchlo šírila ďalej a všetci považovali to, čo videli na internete na vlastné oči za bernú mincu.

  Rozdiely oproti tradičnému šikanovaniu sú aj vo vnímaní na strane páchateľa i obete. E-maily a mobilné textové správy neumožňujú vidieť odosielateľov výraz tváre (alebo počuť intonáciu, tón jeho reči) a môžu vyznieť hrozivejšie, ako by tomu bolo pri tradičnom zastrašovaní alebo vyhrážaní. Keby obeť mohla útočníka vidieť ,,v priamom prenose“, možno by sa niekedy aj pobavila. Kyberšikanujúci na druhej strane nemajú možnosť vidieť, ako obeť v skutočnosti reaguje na ich urážky a zneváženie, takže sú si menej vedomí ublíženia spôsobeného svojim konaním. Nevnímajú obeť ako konkrétneho živého cítiaceho človeka, ale ako anonymnú bezvýznamnú vec, s ktorou môžu manipulovať podľa vlastného uváženia, a cítia často neobmedzenú moc nad touto ,,vecou“.

  Cyberbullying môže mať mimoriadne vážne psychické následky, pretože široká internetová sieť rýchlo prenáša informácie a ponižujúce zábery, fotografie, videá alebo sfalšované záznamy rozhovorov môže vidieť ktokoľvek kdekoľvek na svete, od spolužiakov, spolupracovníkov až po rodinných príslušníkov. Je ťažké pred kyberšikanovaním uniknúť, pretože páchateľ je anonymný, môže sa ,,prezliekať“ a udrieť kedykoľvek a z nečakanej strany. Ešte ťažšie, prakticky nemožné, je lži a zlomyseľnosti uviesť dodatočne na pravú mieru. V internetovom prostredí páchateľa neodstraší ani fyzická sila obete alebo jej spoločenské postavenie, naopak, ľudia s vyšším spoločenským postavením sú vďačným terčom internetových teroristických útokov  zo strany neprajníkov. Častými obeťami takejto pomsty bývajú i učitelia. Vyskytlo sa veľa prípadov, keď žiaci natočili svoje obete pri rôznych príležitostiach na mobilné telefóny a potom video zverejnili na internete, pričom vedenie škôl v záujme dobrého mena školy takéto počínanie študentov často radšej tají.

  Aby sme sa mohli cyberbullingu účinne brániť, je dôležité uvedomiť si, kto sú páchatelia a obete perverzných vzťahov a účastníci perverznej komunikácie, ktorou je aj tá cyberbullyingová. Niekedy sa tieto roly medzi komunikujúcimi i priebežne vymieňajú. A z chatu sa potom namiesto príjemnej relaxácie a možnosti spoznávať nových zaujímavých ľudí stáva zdroj psychického napätia a problémov, komplikujúcich ,,reálny život“.

  Ako sa brániť cyberbullyingu :

   

  Ø  na škodoradostné správy neodpovedať – reakcie môžu útočníka len viac vyprovokovať alebo utvrdzovať v jeho presvedčení

   

  Ø  odložiť si dôkazový materiál pre prípadné vyšetrovanie, keby bol útočník neodbytný, nezmazávať správy, archivovať ich podobne ako prípadné konverzácie – naskenovať ich (v prípade www stránok si urobiť kópiu stránky napríklad funkciou „printscreen“)

   

  Ø  obmedziť páchateľovi možnosť pokračovať v útokoch blokovaním

   

  Ø  neuzatvárať sa , nenechať si šikanovanie niekým pre seba, hľadať pomoc

   

  Ø  poučiť deti, ktoré patria k ohrozeným skupinám užívateľov internetu ako identifikovať podobné správanie a ako sa pri stretnutí s ním správne zachovať

   

  Ø  pri závažnej forme šikanovania ( vyhrážky ublížením,navádzanie na samovraždu ) kontaktovať políciu

   

  Ø  voliť si bezpečné heslá, z času na čas ich meniť, aby sa nikto nemohol dostať na účet užívateľa a zneužiť jeho nick na jeho zhadzovanie a znemožňovanie

   

  Zdroje informácií :

  http://www.zive.cz/Titulni-strana/Cyberbullying-novy-rozmer-sikany/Co-je-kybersikana/sc-21-sr-1-a-139822-ch-58457/default.aspxhttp://www.topky.sk/cl/11/183389/Rozmaha-sa-kybersikanovaniehttp://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=odbornici--projekty-sk--kybersikana-u-mladeze-vo-flamsku&web=3bf51da330e27400ddb9d099bfcf4828http://www.zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=sikanovanie

  http://www.youtube.com/watch?v=IApIx1erzGc&NR=1Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se