« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

PEDAGOGICKÉ MINIMUM


.
Vzdelávanie je simulovaný proces cieľavedomého, systematického a riadeného nadobúdania poznatkov, vedomostí, zručností a návykov z jednotlivých odborov vedy a spoločenskej praxe, ktorý sa nerealizuje v žiadnom reálnom edukačnom prostredí a jeho sprostredkovateľom je za príslušný sprostredkovateľský poplatok iný subjekt.

Plní tieto spoločenské funkcie:

  • socializačnú –zaradenie jedinca do vyššej spoločnosti
  • akulturačnú – prispôsobenie kultúry spoločnosti kultúrnosti myslenia a konania členov novej elity
  • kvalifikačnú – nadobudnutie dokladu o odbornej spôsobilosti odborne a morálne nespôsobilým jedincom
  • diferenciačnú a selektívnu - vytvára podmienky pre zaraďovanie jedincov do vyšších stupňov vzdelávania a do významných pozícií v orgánoch štátnej a verejnej správy a v podnikateľskej sfére
  • humanizačnú –aj z obyčajného hoväda spraví osobnosť
Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se