« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

BLÁZNI NA INTERNETE

ÚVOD DO ŠIALENSTVA


Nastavovala som si budík, a zistila som, že zajtra je štvrtok, 7. 2. 2008:-). To by bolo fajn, lebo ten piatok by som to už vydržala a zase by boli dva voľné dni. Ale zajtra je - bohužiaľ - pondelok a tie dva roky navyše tiež nie sú bohviečo. Mať dva roky k dobru by nebolo na zahodenie - času je čoraz menej a míňa sa nejako čoraz rýchlejšie. Zišla by sa mi aspoň malá rezerva, aby som aspoň čo - to stihla.

Nezdržím sa tu dlho ( mám na mysli blog ), o chvíľu zaľahnem, ale predtým si napíšem úvodík k úvahe o zvláštnej posadnutosti, s ktorou sa možno stretnúť u ľudí závislých na virtuálnej realite. Aj ja som sa nechala vtiahnuť do nezvyčajných vzťahov tohto čudného sveta a tak mám ako pozorovateľ výhodu, že si dokážem predstaviť ich prežívanie. Sú jedinci, ktorých celkom pohltia a u nich sa potom stráca schopnosť rozoznávať hranice medzi  reálnym a virtuálnym.  Tie dva svety im splývajú a prelínajú sa,  strácajú  pevnú predstavu o svojej pôvodnej  identite a postupne ju vymieňajú za tú, ktorú si vytvorili pri registrácii. A nezáleží na tom, či sa zaregistrovali  pod svojím menom, alebo si vymysleli prezývku. Ich nová totožnosť je  zložitou spleťou ich vlastných  fantastických predstáv o sebe, ako aj toho obrazu, ktorý si , ako sa domnievajú,  o nich vytvorili ostatní  účastníci virtuálnej interakcie. Ich vnímanie vlastného virtuálneho JA, nahrádzajúceho čoraz vzdialenejšie reálne JA, môže byť celkom pomýlené. Nielenže teda už  nevedia, kto sú naozaj ( ak to niekedy  vôbec vedeli ), mýlia sa ešte aj vo svojej virtuálnej podobe. Inak povedané, už sa nespoznávajú ani vo svojej vlastnej zastupujúcej bytosti, nie to ešte v tej, ktorú postupne začala nahrádzať. Sú niečo ako falzifikátom falzifikátu a ani Boh už nevie, kde sa podel  originál. Tak veľmi je to zložité :-).NIČ, ČO BY SME NEVEDELI

... a predsa sa to točí

Objav dovtedy nepoznaného, zvláštneho virtuálneho sveta sprevádza spočiatku eufória. Je taký zaujímavý, taký vzrušujúci, nový! Priťahuje pozornosť, vzbudzuje zvedavosť, túžbu odhaľovať jeho tajomstvá. Objaviteľ sa do neho vrhne po hlave, netušiac, do akej pasce sa môže chytiť. Postupne si častým opakovaním tejto činnosti vypestuje zlozvyk,  nelátkovú závislosť (internet addiction disorder - IAD ), o ktorej niektorí tvrdia, že je ešte horšia ako látková. Závislosť od internetu postihuje hlavne deti a mládež, dychtivú po poznávaní dosiaľ nepoznaného a ľudí v neskoršom dospelom veku, ktorí trpia osamelosťou a obávajú sa, že im už neostáva veľa času na to, aby si našli niekoho, kto by s nimi zdieľal ťažkosti, ktoré ich čakajú v blížiacom sa období staroby. Berú internet ako jednu z posledných možností neprepásť šancu na život. U detí a mládeže internet vyvoláva vzrušenie a pomáha im odreagovať napätie, prekonávať nudu, samotu, izoláciu. Jedinec ohrozený závislosťou riskuje v dôsledku vysedávania pri počítači a obmedzenia pohybu obezitu, ochorenia pohybového systému, zvyvšuje sa u neho sklon riskovať a tým aj nebezpečenstvo úrazov, vyznačuje sa zvýšenou agresivitou, keď ho niekto alebo niečo odtŕha od počítača, zanedbáva učenie, prácu, reálne vzťahy.

Virtuálny svet ponúka anonymitu a ilúziu novej spoločensky atraktívnejšej identity. Medzi najnebezpečnejšie  druhy závislosti na počítači a internete patrí závislosť na komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty a chatovanie. Niekto tomu prepadne na niekoľko dní, u niekoho trvá táto posadnutosť týždne, mesiace a niektorých to nepustí po celé roky. Skutočnou príčinou vzniku takejto závislosti nie sú hypnotické schopnosti monitora, ale neriešené osobné problémy,  ako aj individuálne predpoklady jednotlivca, ktoré ho predurčujú, aby jej prepadol. Patria k  nim psychické ťažkosti a neschopnosť komunikovať a nadväzovať  uspokojivé vzťahy. V  reálnom svete takto vybavenej osobnosti problémy, medzi ktoré patria často komplexy menejcennosti a úzkosť, bránia v  kontaktoch s ľuďmi – ten anonymný, virtuálny jej poskytuje možnosť maskovať nedostatky, čo jej dodáva dosiaľ nepoznanú odvahu. Fiktívne dosahuje to, čo by za daného stavu reálne nedokázala, získava, čo by v ozajstnom živote bolo pre ňu nedostupné. Internetová komunikácia je príťažlivá aj tým, že je okamžite k dispozícii ; na rozdiel od skutočnosti je jednoduchšie ju nadviazať, vďaka anonymite padajú zábrany, príležitosť, ktorá sa  v reále naskytne možno raz za mesiace a roky,  je tu poruke každú chvíľu. Ostáva však len na povrchu, točí sa okolo ,,účelných“ vecí, obyčajne neposkytuje priestor pre zamyslenie sa a pre hlbšiu reflexiu, bytostne dôležitú pre človeka. Virtuálne stretávajúci sa ľudia sa zdajú byť príjemnejšími spoločníkmi, budia dojem, že sa zaujímajú  o problémy iných ľudí a dokážu ich psychicky podporiť viac, než tí živí, medzi ktorými sa pohybujeme vo svojom každodennom reálnom živote. Nemusia niesť za svoje prejavy pochopenia a ochoty podať pomocnú ruku ozajstnú zodpovednosť. Človek, nachádzajúci ,,priateľstvá“na chate (videla som aj extrémy s vyše dvoma stovkami virtuálnych priateľov , uverejnených na profile užívateľa ) to má jednoduchšie, než keby musel mnoho rokov namáhavo budovať reálne priateľské vzťahy. Tie internetové sa nadväzujú rýchlo – ale práve tak rýchlo zanikajú a upadajú do zabudnutia. Užívateľ sa cíti sebaistejšie, lebo nie je na chate bezprostredne vystavený nebezpečenstvu priamej konfrontácie so svojím proťajškom, ktorá by mu mohla priniesť ďalšie sklamanie a porážku. A ak by ten fyzický kontakt hrozil, môže sa z  neho ľahko vykrútiť a ponechať si tak svoju vymyslenú, dokonalejšiu identitu pre ďalšieho  virtuálneho ,,priateľa“. Sklamania z očakávaní zo styku s virtuálnymi známosťami, aj keď chvíľu mrzia ako tie v reále, raz – dva prebolia, lebo o náhrady stroskotaných  vzťahov na internete nie je núdza. V prípade zlyhania e-mailových a chatových nádejných priateľstiev a lások dôsledky nemajú nijakú ( alebo len zriedkavo nejakú majú) hmatateľnú podobu; istoty paralelného reálneho sveta týmito dôsledkami zvyčajne nie sú ohrozené.

Hlavné príznaky závislosti od internetovej komunikácie, ktoré už niekde v tomto blogu boli spomínané,  sú :

- nekontrolovateľné plytvanie časom pri počítači, narušený režim dňa
- zatajovanie skutočného času stráveného na internete
- prežívanie nepokoja, zhoršenie koncentrácie, nervozita, poruchy spánku
- rozštiepenie osoby na dve odlišné bytosti: na osobu žijúcu reálny život a virtuálnu bytosť
- striedanie protikladných citov : pocity viny za zanedbávanie povinností a blízkych ľudí a nešťastia po neúspešne sa vyvíjajúcej komunikácii sa striedajú s pocitmi šťastia pri vzbudení nadmerného nadšenia z virtuálnej známosti
- podráždenosť z akéhokoľvek vyrušenia postihnutého od počítača
- myšlienky závislého sa krútia okolo virtuálneho sveta, ktorý  uprednostňuje pred skutočným
- investovanie hlavne a v prvom rade do vylepšenia počítača, pripojenia na internet a pod.
- chorobné fyziologické následky nadmerného (zne)užívania   internetu , medzi ktorými sa uvádzajú okrem porúch zraku dokonca halucinácie a epileptické záchvaty.
.

Ako sa zbaviť závislosti od internetu? Ako u všetkých závislostí, najlepšia terapia je terapia neužívaním.  Namiesto sebaobviňovania a výčitiek svedomia si treba začať vedome budovať zdravé sebavedomie : zmieriť sa s tým, čo sa nedá zmeniť, zmeniť, čo je v našich silách a ešte predtým to rozpoznať. Keď prekonáme nepríjemne prežívané abstinenčné príznaky, je potrebné krok za krokom si (znovu)vybudovať  resp. napraviť rodinné a osobné vzťahy, opustiť jednostrannosť svojho zamerania, vrátiť sa k niekdajším záujmom a činnostiam, prestavať svoj hodnotový rebríček. Uvedomiť si, o čo dôležité v čase, ktorý trávime za počítačom sa ochudobňujeme.  

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se