« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

BLÁZNI NA INTERNETE II

KTO JE KTO

Stretnúť na internete internetového šialenca nie je ničím zvláštnym; koncentrácia rôznych čudákov sa tu zdá byť väčšia, než v reálnom živote. Tam pôsobia zábrany a obavy z priamych reakcií okolia na správanie, ktoré nezodpovedá všeobecne uznávaným normám. Človek je premýšľavý tvor a dokáže maskovať svoje pohnútky a zámery, navonok sa prispôsobuje požiadavkám okolia, jeho tlaku. Od väčšiny ľudí ho delí bezpečná sociálna vzdialenosť. Pri občasných krátkych stretnutiach vo verejnej zóne nosí uniformnú konfekčnú tvár, podobnú mnohým iným tváram. Tak ako je niekoľko druhov a štýlov vrchného ošatenia, je aj niekoľko druhov a štýlov tvárí, ktoré si ľudia ,,obliekajú“ na ulicu. Doma kľudne pobehujú aj v teplákoch alebo v spodnej bielizni, a len ten, kto sa dostane do ich najintímnejšej zóny, uvidí ich aj bez nej, nielen nenalíčených, ale aj celkom nahých – so všetkými tými nedostatkami, ktoré sa neukazujú na verejnosti. Nikto nie je bez chýb a pokrivení a každý má skryté slabiny, nejako sa v tom či onom smere odchyľuje od ideálu ; ide len o to, aby to tomu druhému, ktorý sa s ním ocitne v ,,spoločnej kabínke“, nevadilo nad únosnú hranicu.


Keď som sa dnes pomalým krokom vracala domov, všímala som si ľudí, z ktorých viacerých poznám dlhé roky a pri rôznych príležitostiach som videla iné ich podoby, než práve predvádzali, keď som ich míňala v družných debatách s niekým z okoloidúcich. Ak niekoho poznáte z minulosti, v ktorej ste s ním prichádzali do častého kontaktu a mali ste možnosť zažiť ho v rôznych situáciách, udrie vám do očí, že sa nespráva pre seba celkom prirodzene. Keby ste ho poznali iba povrchne, z náhodných stretnutí na verejnosti a nemali s ním osobné skúsenosti, snáď by vám nepripadal nepresvedčivo v tej maske decentného bezchybného občana, ktorú ukazuje pred zbežnými známosťami. Základ osobnosti sa vytvorí v detstve a počas dospievania a všetko ostatné sú len vrchné nátery, ktoré sa ľahko ošúpu.

V tomto vidím paralelu s virtuálnymi vzťahmi: tam sa tiež predvádza len úprava povrchu, s tým rozdielom, že sa ešte o dosť viac priestoru ponecháva vlastnej fantázii a tvorivosti vnímateľa, ktorý si sám do vnímaného obrazu vkladá svoje významy a spolupodieľa sa na konečnom efekte. V bežnom živote odhalíme klamy a sebaklamy v styku s ľuďmi ľahšie, kdežto pri rozkúskovanej internetovej konverzácii s množstvom fráz, klišé a konverzačných schém, s oveľa silnejšou tendenciou, než je tomu v reálnom živote, preberať jeden od druhého vžité vzory správania a ,,módne“ slovné zvraty, je to často dosť zložité. Môžeme na internete vedieť, že ten dotyčný je skutočný idiot, alebo sa za neho len vydáva ? Nie, nie je vôbec jednoduché odhaliť motiváciu partnerov tejto komunikácie, keď popri tom, čo hovoria, netušíme, ako to hovoria, aby sme si mohli ujasniť, ako to naozaj myslia. Potrebujeme na to dlhší čas, než je tomu v skutočnosti – a dovtedy sa môžeme zamotať do (aj keď len virtuálneho) neželaného komplikovaného vzťahu s nejakým internetových psychopatom.

Internetoví cvoci sú často egocentrici, ktorí všetko vzťahujú na seba. Vyznačujú sa nesprávnym vnímaním seba a okolia: majú ťažkosti rozlišovať medzi svojím JA a vonkajším svetom. Cítia sa byť centrom všetkého diania, namýšľajú si, že sú stredobodom pozornosti ostatných, dramaticky preceňujú svoju dôležitosť. Myslia si, že je na nich, aby súdili, čo je dobré a čo zlé, chcú určovať, ako má čo vyzerať, všetci sa majú riadiť podľa ich rozhodnutí, inak je oheň na streche. Kladú iným podmienky, určujú im hranice - sami však žiadne nerešpektujú. Nemusia byť vždy nutne aj sebcami, ale egoista je spravidla aj egocentrický. No on nielenže sa cíti byť jediný na svete medzi šedými tieňmi, ktoré tvoria iba jeho nevýrazné pozadie; on nimi aj opovrhuje a pokladá ich za menejcenných. Vôbec mu nezáleží na ich prežívaní, je mu jedno, ako pociťujú jeho bezohľadné správanie. Títo ľudia bývajú v bežnom živote rovnako neznesiteľní, ako aj vo virtuálnej realite, ibaže, ako bolo už spomenuté, v bežnom živote nemajú možnosť tak ľahko a operatívne v prípade potreby vymeniť ľudí, ako im to umožňuje kyberpriestor s užívateľmi, niekedy ťažko rozoznateľnými od naprogramovaných robotov na hranie. V skutočnom živote ľudia nechcú pristúpiť egoistovi na jeho pravidlá hry – skôr alebo neskôr sa proti nim vzbúria a pre neho to potom znamená samotu a izoláciu. Nie je možné každú chvíľu si zakladať rodinu, alebo neustále po celý život fluktuovať v zamestnaní. No fiktívne osobné a intímne vzťahy na internete sa dajú vymieňať s vysokou frekvenciou. Egoista a egocentrik však ani náhodou nepripisuje zodpovednosť za ich rozpad sebe. Ale kdeže ! Príčiny sú len a len na strane tých druhých : tých zakomplexovaných internetových závislákov, ktorí si nevedia nájsť poriadnu ženskú ( chlapa) či ozajstných priateľov, pretože sú to okrem odpudivého telesného vzhľadu ešte aj duševní mrzáci s nízkym intelektom a hnusnou povahou.

Potom sa nezávislý pozorovateľ mrkne na profily tých údajných ,,chudákov“ a ,,zúfalcov“, ktorí sa snažia neúspešne a celkom bez príčiny otráviť život tej krásavici s dvoma stovkami úprimných a blízkych internetových priateľov na profile, ktorí dobre poznajú jej mimoriadne kvality a nestačí žasnúť: z fotografií sa namiesto odpudivých chobotníc dívajú celkom normálne a príjemne vyzerajúce osoby a ich profil na rozdiel od egocentrika nevyzerá, ako keby sa okolo nich mal krútiť celý virtuálny svet. A ich motto nie je v duchu výroku: Dobrá nálada nevyriesi všetky tvoje problémy, ale naserie toľko ľudí, že stojí zato si ju udržať. Majú zrejme iný cieľ, než je kazenie nálady druhým.

Zúfalo vyzerá skôr cca 50 - 100 profilových portrétov internetovej egocentričky, ktorej by pristala iba burka. Chlapi - egocentrici tam včlenia len niekoľko svojich podobizní, o ktorých predpokladajú, že dostatočne podčiarknu ich výnimočné prednosti: Ja a moje auto, Ja a môj potomok, Ja v družnej debate so známou osobnosťou, Ja v popredí a za mnou osemtisícovka...Prípadne pridajú nejakú fotku z mladosti, ktorá má doložiť ich bývalý neodolateľný zjav.

No kým sa nezávislý pozorovateľ dopracuje k tomu, aby rozoznal, kto je vo virtuálnom svete kto, musí absolvovať pár stretov s internetovými šialencami a nechať si nimi naočkovať trochu toho internetového bláznovstva. Len toľko, aby si vytvoril protilátky. Inak by tomu mohol podľahnúť.

BLÚDENIE A BLUDY

Miestnosti V BLUDISKU na chate možno rozdeliť na veľké s niekoľkými stovkami užívateľov, stredne veľké, s desiatkami užívateľov a malé, v ktorých sa ich naraz pohybuje len okolo desať. V malých miestnostiach sa stretávajú ľudia s rovnakými záujmami a postojmi. Osadenstvo je obyčajne pomerne stabilné. Malé miestnosti sú menej anonymné a poskytujú možnosť hlbšie sa navzájom spoznať a porozumieť si. Konverzuje sa väčšinou ,,verejne“, ,,na skle“, a komunikácia je menej rozkúskovaná. Užívatelia často ,,naskočia“ na spoločnú tému. Nedorozumení a konfliktov je menej, prevládajú vzťahy priateľskej náklonnosti, užívatelia majú na zreteli skôr to, čo ich spája, než čo ich rozdeľuje. ,,Cudzie elementy“, ktoré pôsobia rušivo, sa tu dlho neohrejú, rýchlo ich vylúčia. V masových miestnostiach, kde je veľká fluktuácia užívateľov, naopak konverzácia prebieha zväčša ,,pod sklom“, prevládajú súkromné správy medzi jednotlivými užívateľmi, zverejňujú sa len výzvy a upútavky k nadviazaniu konverzácie, prípadne krátke monologické poznámky nezapadajúce do kontextu. Vzájomná konverzácia ,,na skle“ na spoločnú tému fakticky neexistuje. Tieto obrie miestnosti slúžia hlavne na vyhľadávanie partnera /– ky / a na následnú výmenu súkromných správ. Poskytujú najväčšiu anonymitu. Sú najrizikovejšie z hľadiska možnosti nadviazania kontaktu s rôznymi deviantami a podvodníkmi, hľadajúcimi vhodné cieľové osoby na uskutočnenie svojich zámerov. V stredne veľkých miestnostiach je najväčšia pravdepodobnosť vypuknutia osobných a skupinových konfliktov ventilovaných verejne pred očami všetkých. Pohyb účastníkov je tu tiež dosť veľký, ale jadro ich návštevníkov je stabilné. Stáli návštevníci vytvárajú podskupinky s často protirečivými vzájomnými väzbami. Nie všetci postrehnú verejne prebiehajúce zrážky, pretože dialógy užívateľov do nich zapojených sú neprehľadne vpletené medzi dialógy iných skupiniek, popretkávaných ešte navyše rôznymi, na nič nenadväzujúcimi monologickými ,,hláškami“. Náhodný návštevník vôbec nechápe súvislosti. Pripadá si tak trochu, ako keby sa ocitol v blázinci.

Stáli a dočasní správcovia dozerajú na to, aby sa rešpektovali základné pravidlá konverzácie. Tie určujú sami, ale musia zároveň rešpektovať všeobecné normy, stanovené administrátormi serveru. Tieto zas vychádzajú z platných zákonov chrániacich ľudské práva a zakazujú nezákonné správanie a praktiky ako aj poškodzovanie záujmov majiteľov servera. Je zakázaná napr. ,,veškerá činnost uživatele, která je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.)“, avšak reálne sa všetky stanovené normy a pravidlá viac alebo menej porušujú. Veľkú úlohu tu zohráva miera tolerancie resp. osobnej zaujatosti a nastavenia administrátorov, ktorí sú často – a nie neoprávnene – kritizovaní za to, že sami podporujú resp. nedodržiavajú ustanovenia poriadku servera. Niekedy nepochopiteľne podporia v konfliktoch práve takých užívateľov, ktorí sú hlavnými iniciátormi a aktérmi správania, nimi samými označeného za nežiaduce, alebo sa zachovajú alibisticky. Aj virtuálna moc má na slabšie charaktery patologické účinky. Správcami sa stávajú každodenní návštevníci chatových miestností, tráviaci touto činnosťou najviac času, čo je vlastne príznakom ich závislosti na chatovaní. A príčiny tej spočívajú v problémoch v reálnom živote. Často sú to osoby, ktoré sa v naozajstných spoločenských vzťahoch nedokážu presadiť, pretože nie sú na to vybavené vhodnými vlastnosťami, sú nositeľmi rôznych telesných a duševných handicapov. Trpia pocitmi zneuznania, nenaplnených ambícií. A virtuálna moc im poskytuje možnosť nahradiť si tieto deficity. Konečne môžu mať pocit, že o niečom rozhodujú – a vykompenzovať si, že ,,tam vonku“ o nich rozhodujú iní. Veľmi rýchlo podliehajú vzorom správania, na ktoré v skutočnom živote sami doplácali, alebo doplácajú: ak boli odvrhovaní, opovrhovaní, vysmievaní, šikanovaní, robia to tiež. Trpia všetkými ,,chorobami moci“, ako ich poznáme z reálneho života. Vrátane velikášskych bludov.

PODOBNOSŤ ČISTO NÁHODNÁ

,,…ľudia ktorí strávili denne na internete niekoľko hodín zažívali vo zväčšenej miere pocity smútku a osamelosti. Pritom čím viac úzkosti cítime, tým viac vyhľadávame zábavu a čím viac zábavy máme, tým viac cítime úzkosť. Zdá sa, že cestou ako uniknúť tomuto začarovanému kruhu je získavanie nových informácií, aby sa veľa ujasnilo. Ale človek zahltený informáciami nevie čo si má s nimi počať a následkom je anxieta a depresia. Tie bývajú často prvým podnetom pre hľadanie zmyslu v ponímaní Victora Frankla a Abrahama Maslowa, ktorý taký stav nazval metapatológiou. Tá sa charakterizuje odcudzením, nudou, únavou, apatiou, stratou viery vo vyššie hodnoty (Lasn, Grierson, 2004). Osobná komunikácia čoraz viac ustupuje do pozadia a pozorujeme človeka, ktorého rakúsky filozof Gunter Anders nazval „masovým pustovníkom“ (Furst, 1997)…“
                                                             zdroj: http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=3249  


Asi nie sme jediné generácie, ktorým sa zdá, že sa svet úplne zbláznil. Šialenstvo medzi ľuďmi prepuká v pravidelných cykloch, len to naberá čoraz rýchlejšie otáčky a obdobia remisie sa skracujú. Je nás príliš veľa a koncentrujeme sa na malých priestoroch, kde sa seba sústavne, tvrdo narážajú naše protikladné záujmy a ciele. Osamelých pútnikov, blúdiacich po pustatine, napĺňa vzácne stretnutie s iným človekom nevýslovným šťastím – my si ideme v tej tlačenici poriadne na nervy. Šelmy, ktoré nás ohrozujú, majú ľudskú podobu. V prírode platia jasné, pevné a nemeniace sa zákony, ale v čoraz častejšie anomickej spoločnosti sme neraz zmätení a netušíme, akými pravidlami sa práve riadi. Zisťujeme, že z krátkodobého hľadiska našej individuálnej existencie sú univerzálne etické princípy a pravidlá, tak ako ich zakotvuje napr. Biblia, nepoužiteľné. Práve tí, ktorí sa snažia ich rešpektovať a žiť podľa nich sa často javia ako šialení kacíri a ocitajú sa v izolácii. ,,Múdrejší“ sa radšej ku svojmu vnútornému ,,hlasu“ nahlas ani neprizná a snaží sa nájsť nejaký kompromis, ktorý by mu umožnil prežiť v tej ľudskej džungli – ale vieme, kam vedú kompromisy. Ich výsledkom je často nemalá vnútorná rozorvanosť, chaos, až schizofrénia. Už si ani nie sme istí, kde začína a končí naše JA, presakujeme do vonkajšieho sveta, strácame aj zreteľnú predstavu o tom, kto sú tí druhí. Ovláda nás bezmocnosť – už neriadime svoj osud, riadia ho namiesto nás neznáme sily. Sme príliš slabí, aby sme im dokázali čeliť, a ani netušíme, kto poťahuje tými špagátikmi. Príznakmi tohoto stavu sú vzťahovačnosť, upodozrievanie, zdanlivo neodôvodniteľný smútok, nepokoj, strach, zlé sny, nekontrolovateľné záchvaty nenávisti, zlosti, zloby, nutkavé pocity a vnútorné tlaky vykonať niečo deštruktívne alebo sebadeštruktívne, aby sa uvoľnila tá stlačená, hromadiaca sa negatívna energia. Najlepšie sú na tom z krátkozrakého pohľadu životnej perspektívy jednotlivca s psychohygienou ,,duševne slepí“. Oni aspoň netrpia pochybnosťami o sebe a výčitkami svedomia a k spokojnosti im stačí priebežné uspokojovanie ich osobných potrieb. Nelámu si hlavu nad tým, či to je, alebo nie je na úkor niekoho iného, nad ušľachtilosťou svojich pohnútok. Pre nich je všetko, čo im práve teraz, v tejto chvíli pomôže k pocitu rovnováhy a spokojnosti dosť ušľachtilé.

Ak nemajú príležitosť dosiahnuť uspokojenie svojich každodenných potrieb v reálnom svete, ten virtuálny im tie príležitosti môže nahradiť. V malom meste nemá napríklad už nie najmladšia a nie práve príťažlivá žena skoro žiadnu šancu realizovať svoje túžby po romantickom vzťahu z červenej knižnice, tak odlišnom od tých, ktoré v skutočnosti mala. Zapletať sa s miestnymi ženáčmi, ktorí by možno tajne využili príležitosť na jednorazové sexuálne radovánky, nie je v prostredí, kde má každý o každom prehľad, práve najbezpečnejšie. A aj tí ženáči by sa možno radšej hrdili lepším úlovkom, ak by to už malo prasknúť. Neradi by sa stali kvôli dočasnému nedokrveniu mozgu terčom posmeškov kamarátov vo svojom obľúbenom hostinci za to, s kým si to – prepánaboha – rozdali ! Virtuálny svet poskytuje netušené príležitosti vytvárať o sebe celkom iné dojmy, než sú tie v hlavách známych z ulice, vytvorené na základe dlhodobejších priamych kontaktov a hmatateľnej skúsenosti. Programy na úpravu fotiek zas ponúkajú možnosť primontovať svoju ako – tak upravenú hlavu na telo modelky z módneho katalógu, alebo jednoducho použiť fotky niekoho iného, príťažlivejšieho, prípadne i nejakú svoju z minulosti, ktorá sa aspoň trochu nedopatrením vydarila a je dosť nejasná, aby skryla rušivé detaily. Niektorý podobne neuspokojovaný užívateľ, ktorého za monitorom tiež nie je vidieť a možno do neho implantovať svoju predstavu o romantickom hrdinovi, možno nebude mať vysoké ašpirácie a nároky na vzhľad a estetickú a intelektuálnu úroveň. Tak môže dôjsť k prelínaniu sa gýčovitých predstáv o ,,láske“ medzí ňou a ním až do prípadnej ich vzájomnej drsnej konfrontácie v konkrétnom svete. Možno sa takto niekedy predsa len nájdu dvaja, ktorí po zvážení ďalších možností v súťaži o šťastie v láske skonštatujú, že ich už lepšie umiestnenie v nej nečaká a vzájomne sa odhodlajú zľaviť zo svojich nárokov. A ktovie, snáď sa i časom ukáže, že si celkom vyhovujú…

Ak však trvale neuspokojovaný jedinec nenarazí na nikoho, kto by bol ochotný a vhodný na vyplnenie jeho prázdnoty, stane sa virtuálny priestor na chate jeho bojovou arénou, v ktorej sa neustále pokúša víťaziť nad domnelými súpermi. Možno už z detstva, keď ho týrali spolužiaci pre jeho rôzne odchýlky od ,,normálu“, si nesie v sebe pocit krivdy a nespravodlivosti a zlozvyk očakávať rany od chrbta. Nikdy sa mu to ( jej ) nepodarilo dostať na úroveň vedomia a prekonať. V očakávaní útokov sa táto osoba už preventívne pripravuje na protiútok a vyhľadáva potencionálnych ,,agresorov“, ktorí by jej mohli chcieť nejako ubližovať. Oslovuje vyhliadnuté, aj neznáme nicky a vtiera sa im do priazne, aby od nich získala informácie o iných užívateľoch, ktoré by sa jej pri plánovaní jej spravodlivého ťaženia proti nepriateľovi mohli zísť. Neustále pátra v profiloch tých, ktorými sa cíti byť poškodzovaná, po zdrojoch potrebných informácií. Má prehľad kto, kde, kedy a s kým. Jej nepriateľom sa stane každý, kto neprejaví záujem o konverzáciu a kontakty s ňou, odmietne jej mienku, či nesplní jej želanie. Ak je súčasťou služieb serveru hodnotenie profilov a osoba s nutkavou potrebou bojovať o svoje miesto na virtuálnom výslní zistí, že jej nejaký nick udelil orech, citrón, alebo nedostatočnú, okamžite proti nemu namieri všetku svoju dovtedy potlačovanú zlobu a zášť a začne ho prenasledovať. Nevedomý nick ani len netuší, čo si môže tou svojou drobnou zlomyseľnou recesiou spôsobiť. Možno si len s kolegami v rámci zabíjania času v práci prezerali fotoalbumy na profiloch a bavili sa na účet ich majiteľov – to, ostatne, nie je nič zvláštne, všetci sa radi z času - na čas zabavíme na účet druhých. Ani im len nezišlo na um, že tým jedným kliknutím upútajú na seba chorobnú pozornosť potupenej užívateľky, ktorá sa im teraz bude snažiť všemožne otráviť zábavu na chate, ktorý dovtedy za nič nebezpečné nepokladali. Vďaka nej zrazu zistia, že internet je médium, ktorý na nich môže prenášať pôsobenie ,,zlého ducha“, usídleného v sebou a vyhľadávaním osobných nepriateľov posadnutej chatovej prezývke. 

Dovtedy neviditeľná ruka sa začne zhmotňovať a vynárať z virtuálu do hmotného sveta a za ňou sa doň tlačí telo príšerky ako v nejakej science fiction. A potom sa spočiatku nevinne vyzerajúca bláznivá komédia zmení na horor : pomstiteľ (-ka ) začne chrliť prostredníctvom odkazov a e-mailov nadávky, urážky a vyhrážky na adresu údajného pôvodcu vzájomného konfliktu. Na jeho vyvolanie pritom nebolo ani nutné dať profilovej fotke tejto osoby po zásluhe päťku, stačilo iba odmietnuť udeliť pätorku jej nepriateľom, alebo na jej osobnú výzvu vylepšiť jedničkou jej vlastné hodnotenie. Spúšťačom jej nenávisti sa môže stať aj odmietnutie podpory v niektorej z mnohých hádok, ktoré rozpútava v chatovacej miestnosti proti svojim virtuálnym súperom. Posadnutosť imaginárnymi prenasledovateľmi ju doženie k systematickému plánovaniu ,,protiútoku“ : zavesí sa im na päty, aby zistila ich kontakty a pokúša sa votrieť do priazne známym svojho nenávideného objektu, usilujúc sa vytiahnuť z nich informácie, ktoré by mohla prekrútiť a zneužiť. Nezastaví sa pred ničím, ani pred vydieraním : vyhráža sa, že zničí svojmu ,,protivníkovi“ rodinu, povesť, neváha – ak sa jej podarí vďaka úniku informácií o osobných údajoch nadviazať na to potrebný kontakt – zaútočiť aj cez nič netušiacich blízkych, len aby čo najviac ublížila; využije akúkoľvek slabú stránku toho, koho by rada zničila. Neštíti sa vysmievať dotyčnému pre jeho pôvod, vek, alebo že má napríklad choré dieťa … Je až neuveriteľné, k akým podlým činom sa dokáže uchyľovať, len aby získala pocit, že má ,,prevahu“. Aj keď si zakladá stále nové a nové účty s novými nickmi, je ľahko čitateľná. Jej rukopis je stále rovnaký a jej výroky postrádajú nápaditosť : píše dookola to isté všetkým svojim ,,nepriateľom“ : ak nie sú starí a tlstí, sú určite zúfalci, chudáci, hlupáci, nuly, na ktoré každý kašle a sú všetkým len na smiech, a ešte k tomu škaredí, že si ich doma dáva na cukor…A jej závidia mladosť, krásu, intelekt a tú hŕbu úžasných priateľov, s ktorými práve strávila na horách príjemný víkend a ktorí sa spolu s ňou celý čas bavili (ako minule aj susedka alebo priateľ) na tých ich hlúpych ksichtoch…

Tí, čo by podobné správanie u dospelého človeka nepredpokladali, sú zaskočení a spočiatku zvedaví. Ale netrvá dlho, a tieto zvláštne reakcie, ktoré ich na počiatku zaujali, im prestanú pripadať žartovne. Tvrdohlavá neodbytnosť ich internetovej stíhačky ich pomaly začne otravovať. Zbaviť sa jej nie je vôbec také ľahké. Je to kamikadze. Pri troche šťastia sa jej stratia z dohľadu. A ona si to namieri na iný cieľ.

NA ZÁVER

To, čo mi na internetovej komunikácii veľmi skoro začalo vadiť, bola jej ,,zábavná funkcia“. Jej povrchnosť. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopila a začala sa zmierovať s poznaním, že od nej ani oveľa viac očakávať nemožno. Ak kontakty nadviazané na internete nepokračujú v realite, čím nemám na mysli hromadné zrazy alebo víkendové intímne schôdzky vo dvojici, ale nadviazanie kontaktu, ktorý prerastie do trvalého vzťahu, či už priateľského alebo ešte bližšieho, čaká ich stagnácia a stane sa z nich nudný stereotyp, ktorému sa ich účastníci snažia vyhnúť nadväzovaním nových a nových internetových známostí. A tie zas, po dosiahnutí bodu, keď začnú nudiť, nahrádzajú ďalšími, až sa z toho neustáleho zoznamovania stane otravná šablóna. Tá zrejme viacerých napokon – niekedy možno až po rokoch - vráti do ,,normálneho života“, z ktorého kedysi unikli do zdanlivo bezproblémovejšej a sľubnejšej virtuálnej reality. Tento náhradný svet naozaj v ich živote mnoho zmenil. V niektorých smeroch aj k horšiemu. V tých krajných mohol prinajmenšom urýchliť vyhrotenie situácie, ktorá ich doviedla k vysedávaniu na internete. Možno sa po zrušení registrácie na chate len vrátia k televízoru a na ich vyprahnutej púšti sa nič podstatného nezmení. To nie internet ochudobňuje ľudí o schopnosť hlbšieho uvažovania a plnšieho prežívania života. Oni naň už takí prichádzajú a prispôsobujú si ho obrazu svojmu. Obrazu vystresovaného, sebeckého a necitlivého masového konzumenta, hľadajúceho ľahko dostupnú a lacnú zábavu a zaujímavé povyrazenie, únik z nudného každodenného stereotypu, od problémov každodenného života a pocitov márnosti. 

Milá paní autorka, to, co jste napsala, je velice moudré, a závěr je vynikající. Bohužel se nemohu zbavit dojmu, že součástí motivace tohoto Vašeho psaní je nedobrá, možná i bolestná zkušenost. Doufám jen, že pokud jste se sama dopustila nějakých chyb, že si je nevyčítal (což já sám dělám, někdy to i dost bolí, a je to úplně zbytečné). Přál bych Vám štěstí a spokojenost, jsem ale přesvědčen, že se obojího dočkáte. Kdy? Určitě až to budete nejméně očekávat.

přidat komentář

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se