« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

ŤECHŇIKA FLAMBOVAŇIA

pero

 

Zase som si rozšírila slovnú zásobu. Ostrieľaní účastníci diskusií na rozličných fórach vo všelijakých médiách by sa len pousmiali nad mojou zaostalosťou. Už viem,  čo je flame war, flamer, troll či trollhunter. Som teraz o niečo rozhľadenejšia a môžem v príhodnej chvíli zamachrovať pred počítačovo gramotnými, aby si nemysleli, že som len nejaké slovenské dedinské ledačo ! Dáka ohnivá babka ďemokratka s čínskym dáždnikom. Ňi som, aby ste vedeli ! I s tými truľami som sa už osobne stretla,  a ani ma až tak bars neoflambovali. Mám ohňovzdorný slovenský kroj. A ešte som im aj v duchu tej našej jánošiakovskej traďicie potiahla hownouw. Šak nebudú len sami osierať robotňí ľud ! Aj sprosťiemu ľudu treba  pár cepov a budzogáňov, aby sa obrániť vedel !


,,Noviny sa robia preto, aby sa predávali a tomuto účelu neslúži nič lepšie, ako vojna ." 

E.L. Godkin

Osem pravidiel dialógu

1.   Cieľom diskusie nie je hľadanie pravdy. Tú zjavil Pán Boh iba tebe a len ty a nikto iný máš právo zvestovať ju ostatným. Menejcenní idioti, ktorí nie sú schopní pochopiť, že si apoštolom Najvyššieho, budú zničení ohňom a mečom. Ako trojjediný vševediaci účastník diskusie ctíš zásadu, že pravda je tvojím súkromným majetkom a  podľa dokumentov o ľudských právach, ktoré ti  zaručujú právo na slobodu myslenia a názoru, by bolo porušením demokratických princípov, ak by administrátor nezabezpečil jeho ochranu.


2.    Tvoj oponent nie je človek a preto nemá nijakú osobnú ľudskú dôstojnosť !


3.    Právo vyjadriť sa a obsah vyjadrení určuješ účastníkom simulovanej besedy zameranej na potvrdenie tvojej pravdy len a len  ty. Ohľaduplnosť voči nim sa prejavuje tým, že šetríš ich čas, vypĺňaš hlavný priestor a vhodne ich usmerňuješ, aby názorovo nepoblúdili a čo najkratšou cestou sa dostali k tvojmu cieľu.


4.    Disponuješ obrovskou schopnosťou porozumieť svojim prípadným drzým oponentom ešte skôr, než oni porozumeli  tvojim argumentom.  Dokážeš  pochopiť a samostatne formulovať ich názory a  výroky, ktoré nikdy nevyslovili, analyzovať chyby v ich logickom myslení a viesť účastníkov k tomu, aby im bolo jasné, ako tým oponentom dobre rozumieš ešte skôr, než otvoria ústa.


5.    Vecné dôkazy, ktoré používaš na podloženie svojich tvrdení  sú podobne ako samotná tvoja večná, konečná a nevyvrátiteľná pravda tvojIm súkromným majetkom a ako kapitalista a demokrat máš neodcudziteľné právo na ich ochranu a utajenie,  podľa zákona na ochranu svojho duchovného majetku a  osobne vymyslených údajov ( viď autorský zákon ). Prototyp kilogramu váhy tvojich argumentov je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy v mieste tvojho trvalého bydliska.


6.    Nedovolíš, aby účastníci, vytvárajúci vhodné pozadie tvojho exhibičního vystúpenia kazili jeho celkové vyznenie tým, že by zavádzali divákov nepríjemnými otázkami a argumentami. V prípade, že by na javisku spôsobovali takýto nehorázny chaos, odvedieš diskusiu jediným správnym smerom podľa vlastnej choreografie a tvrdo zjednáš poriadok ! Určovať tému prináleží len tebe.  

 

7.   Tak ako na začiatku bolo slovo u teba, bude aj na konci. Množstvom slov zo slovníka vulgarizmov poprieš akúkoľvek argumentáciu tých nemysliacich tárajov, ktorí tvojej slovnej zásobe nemôžu konkurovať !

 

8.    Máš na pamäti, že diskusie potvrdzujúce tvoju genialitu si vyžadujú tvoje prísne pravidlá. Preto k nim podľa možnosti zamedzíš prístup každému, kto by o tvojom poriadku pochyboval. Za týmto účelom si vytvoříš multinick, alebo si vycvičíš špeciálnu údernú skupinu, a  budeš hrdinsky čeliť náporu neprajníkov a závistlivcov, ktorí by sa opovážili vyvracať tvoje tvrdenia a úsudky, oSprostené od vyšších citov. Vždy požaduješ, aby sa účastníci diskusie držali rozumu. Tvojho.

 NÁZORNÁ DEMONŠTRÁCIA :

 Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se