« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

O ZRAKOVÝCH KLAMOCH

        

        Čím sa spoločnosť viac zmieta v ekonomických a sociálnych problémoch, tým väčšmi nachádzajú ľudia uplatnenie v profesiách, pomáhajúcich odstraňovať následky nepriaznivej sociálnej situácie a  predchádzať vzniku ďalších problémov a ich kumulácii. Pred novembrom 1989 neprodukovali vysoké školy zástupy sociálnych pracovníkov a  o  psychoterapeutoch a rozličných poradcoch pre to či ono sa čitateľ mohol dočítať tak akurát v amerických románoch. Existovali len tradičné pomáhajúce profesie, v  ktorých príslušný odborník poskytoval pomoc tým, ktorí ju potrebovali bez príplatku za prácu navyše, lebo to jednoducho bola prirodzená súčasť jeho povolania. Dnes si mnohí z neistoty a bezmocnosti iných urobili živobytie. Pre obyčajného človeka v núdzi je ťažké rozoznať, kto je iba sebecký šarlatán, čo ťaží z túžby ohrozeného človeka chytiť sa nejakej poslednej nádeje, a  kto to s pomocou iným ľuďom myslí naozaj vážne, úprimne a pokladá ju za svoje životné poslanie. Hľadajúci pomoc často nevie, ako sa zorientovať a  neraz dá len na odporúčanie známych, na ich neoverené a subjektívne dojmy. Môj kamarát pred nejakými tými rokmi dostal fľašu s vodou, v  ktorej bola zamrznutá Panna Mária Sedembolestná z  Čenstochovej s údajnými liečivými účinkami. Mal ju uloženú v  mraziaku a tvrdil, že mu pomáha. Ja som, keď mi ju ukázal, dostala neovládateľný záchvat smiechu, čo ho trochu urazilo. Nemohla som za to – hoci je veriaci, tá fľaša od minerálky bola na mňa už príliš. Neskôr sa prišlo na to, že niekde chytil boreliózu. Odborná pomoc zabrala.

 

To, ako má človek konať, určuje normatívna etika. Etické normy určujú hranice ,,dobrého“a ,,zlého.“ Správanie jednotlivcov sa viac alebo menej od týchto hraníc vzďaľuje. Otázka je, či je ešte táto vzdialenosť prípustná a môže byť  spoločensky tolerovaná, alebo je už spoločensky neúnosná a  takéto správanie je spoločensky škodlivé. Morálka aplikovaná na osobitné oblasti profesionálnej praxe – profesionálna morálka – rieši praktické morálne problémy, s  ktorými sa človek stretáva pri svojej profesionálnej činnosti. Každá profesia má svoje špecifiká a v rámci každej profesie existuje niekoľko prístupov k riešeniu odborných problémov, čo však nemôže znamenať obchádzanie a nerešpektovanie základných a všeobecne platných etických noriem a tiež mravných noriem všeobecne záväzných pre odborníkov v danej profesii, ktoré z nich vychádzajú. Tieto normy sú sociálne podmienené a ich konkrétna podoba v konkrétnej profesii, ktorá sa vyvíja, tiež podlieha zmenám, čo však neznamená, že normy a s nimi úzko súvisiace hodnoty sú len relatívne a  že s  ich prispôsobovaním sa spoločenským zmenám a úrovni poznania v tej - ktorej oblasti ľudskej činnosti, by mali prestať platiť základné etické princípy a zásady. Profesionálovi v danej oblasti praxe dávajú normy základnú orientáciu, určujú na čo sa má zamerať jeho správanie, a aké prostriedky by mal voliť, aby sa čo najefektívnejšie dostal k týmto cieľom. Cieľom takzvaných pomáhajúcich profesií je optimálny rozvoj človeka, ktorý potrebuje pomoc. Voľbu foriem a metód tejto pomoci možno zahrnúť pod pojem profesijný takt. Etické normy  v pomáhajúcich profesiách určujú nielen výber vhodných metód zaobchádzania s človekom závislým od pomoci, ale aj to, aké prostriedky sú nehumánne a neprípustné, poškodzujúce klienta. Profesijný takt úzko súvisí s  kvalitou osobnosti pomáhajúceho. Od nej predovšetkým závisí úspešnosť pomáhajúceho pri dosahovaní cieľov v jeho profesii. Na jednej strane v pomáhajúcom povolaní nie je možné bezmedzné pochopenie každého klienta, musí sa počítať aj s  jeho negatívnymi  reakciami a  nestavať svoje sebahodnotenie na nich. No na strane druhej bez ľudského vzťahu medzi pomáhajúcim a  potrebujúcim pomoc, bez skutočného ľudského záujmu o problémy toho, ktorému profesionál pomáha, niet dôvery, ktorá je základnou podmienkou úspešnosti v  pomáhajúcom povolaní. Každé povolanie vykonáva človek aj preto, aby si zarobil peniaze a  tiež kvôli sebapotvrdeniu, ale obzvlášť v pomáhajúcich profesiách to nikdy nemôže byť hlavnou motiváciou. Motivácia je hnacou silou celej osobnosti a určuje jej kvality najvýznamnejšie. Pomáhajúci pracovník sa vo svojej praxi stretáva s ľuďmi v  ťažkých životných situáciách, v ktorých sú ohrozené ich základné potreby, ktorí potrebujú porozumenie, prijatie, pocit bezpečia. Ak sú osobnostné vlastnosti pomáhajúceho profesionála v  rozpore s mravnými požiadavkami pomáhajúcej profesie, ktoré  on dodržiava len navonok, človek potrebujúci pomoc to vycíti a  takémuto odborníkovi nebude dôverovať.

 

Rasizmus, xenofóbia, ageizmus ( diskriminačný postoj k starým ľuďom), homofóbia či iné skryté averzie sa skôr alebo neskôr vyplavia na povrch. Osobnosť pomáhajúceho, vyznačujúca sa nedostatkom a  odmietaním sebareflexie, neochotou či neschopnosťou vnímať a priznať si svoju vlastnú nedokonalosť, slabé a zraniteľné stránky, negatívne vlastnosti, nemôže pomáhať ostatným, lebo sama potrebuje pomoc. 

 

Ak by som ja zistila tieto osobnostné charakteristiky u človeka, od  ktorého by som očakávala pomoc v náročnej životnej situácii, v žiadnom prípade by som mu nezverila ani seba, ani nikoho zo svojich blízkych. Už to, že som sa stretla – i keď pri iných príležitostiach než pri vyhľadávaní takejto pomoci – s  ľuďmi, ktorí sa navonok prezentujú ako profesionáli, poskytujúci poradenstvo a terapiu, a pritom ich jednanie a skutky priamo odporujú základným princípom obyčajnej ľudskosti, ma napĺňa nedôverou voči profesionálnej činnosti  tohto druhu. 

 

Koniec- koncov, pomáhajúca profesia je aj politik, a tam je tých príkladov tiež viac ako je únosné. V  predvolebnej reklamnej kampani sa budú na nás usmievať zo zidealizovaných fotiek na bilboardoch a tváriť sa ako charizmatickí vizionári, ktorí poznajú účinné terapeutické postupy na riešenie našich problémov. Občas by to bolo aj smiešne, ako tá fľaša s Pannou Máriou v mraziaku, v ktorej ľudia videli čo chceli vidieť, a nie, čo tam skutočne bolo. Keby sme si následky tej zábavy nemuseli potom odskákať.


 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=6996Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se