« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

APRÍLOVÉ NÁPADY


8. apríla je Medzinárodný deň Rómov. Slovo Rom alebo Manush znamená človek. O spoločnom označení tohto etnika menom Rómovia rozhodla na kongrese v Göttingene v roku 1981 Medzinárodná rómska únia. Rómovia žijú v Európe v Česku (asi 2%), na Slovensku (asi 4%), v Maďarsku (asi 4%), v Rumunsku (asi 4%) a inde, v Ázii (najmä v Iráne, Turecku, Afganistane, Sýrii), menšie skupiny v severnej Afrike, v Amerike a Austrálii. Ich počty v jednotlivých krajinách nie sú presne známe, pretože sa hlásia k rôznym iným národnostiam. Podľa nepresných údajov je celkový počet Rómov v Európe asi 1,5 až 6 miliónov (Európsky parlament v roku 2008 uvádza 10 000 000), vo svete 2,5 - 12 miliónov. Napr. na  Slovensku sa v rámci sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2001 k rómskej národnosti prihlásilo len 89 920 obyvateľov, podľa prieskumu z roku 2004 tu malo žiť asi 320 000 Rómov, iné údaje hovoria, že ich je 414 000.

Rómovia pochádzajú z Indie. Patrili tam k najnižšej kaste kočovníkov (Domovia, Čandalovia). Odišli odtiaľ asi pred 1000 rokmi. V Európe používali na ich označenie mená Atzigan (Atsigan) – odtiaľ pochádza aj slovenské Cigán, nemecké Zigeuner, maďarské Cigány, či talianske Zingaro. Za pravlasť Rómov sa dlho pokladal Egypt, lebo sa po príchode do Európy predstavovali ako kniežatá z Malého Egypta. Preto ich nazývali Egypťanmi, z čoho vzniklo  ich anglické označenie - Gypsies či španielske Gitanos. Rómsky jazyk je  indoeurópskym (indoárijským) jazykom severnej Indie. Je mladší ako sanskrt aj ako od neho mladšie jazyky tzv. prákrty. Patrí do vývojového štádia medzi jazykmi starými a modernými. Ovplyvnili ho jazyky obyvateľov na územiach, cez ktoré Rómovia prechádzali. Pri postupe do juhovýchodnej a strednej Európy sa Rómovia dlhšie zdržali asi na území obývanom gréckym obyvateľstvom, o čom svedčia slová gréckeho pôvodu v rómčine.

Na našom území je prvou písomnou zmienkou záznam spišskonovoveského richtára z roku 1322 o túlani sa Rómov po okolí. Avšak skupiny týchto kočovníkov vedených vojvodami – vajdami sa tu pohybovali pravdepodobne už skôr. Správy o usadzovaní sa rodín rómskych kováčov na okrajoch slovenských miest pochádzajú už zo 16. storočia. Ich tradičné remeslá  boli významné pre domáce poľnohospodárske obyvateľstvo aj pre zemepánov. V období protitureckých vojen a protihabsburských povstaní sa Rómovia so svojimi kováčskymi znalosťami a zručnosťami uplatnili najmä pri výrobe zbraní.  Bývalí kočovníci si tak postupne začali privykať na nový, usadlý spôsob života. Na Slovensku usadlí Rómovia, Rumungri, majú prevahu nad kočovnými skupinami Vlachika Roma (vlašskí, vlašickí Rómovia), ktorí na naše územie prišli v 2. polovici 19. storočia z Valašska a Moldavska. Až do svojho násilného usadenia v roku 1958 kočovali, živili sa pašeráctvom a čiernym obchodom a zachovali si najdlhšie pôvodný spôsob života a svoju typickú kultúru. Najmenšou podskupinou sú zvyšky nemeckých Sintov, ktorí prežili holokaust.

Rómovia sú etnicky, kultúrne a jazykovo nesúrodí. Na Slovensku je niekoľko rómskych dialektov : východoslovenský dialekt (80% Rómov) sa používa na východnom Slovensku, ale aj medzi prisťahovalcami na Morave a v  Čechách, maďarský dialekt používaný Rumungrami pozdĺž južnej hranice s Maďarskom je dosť silne ovplyvnený maďarčinou (vzájomný dištanc medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom v týchto národnostne zmiešaných oblastiach  je menší ako v obciach so slovenským obyvateľstvom). Dialekt olašských Rómov, zámerne sa oddeľujúcich od iných skupín, sa zachoval v autentickej podobe rovnako ako ich tradičný spôsobu života. Rovnako ochraňujú svoj jazyk aj zvyšky skupiny nemeckých Sintov a po tragických skúsenostich v rokoch 2. svetovej vojny nedovolia jeho odtajnenie pred majoritou. Rumunskí  korytári, usídlení v niektorých lokalitách východného Slovenska a na juhu stredného Slovenska, používajú dialekt rumunských Rómov, Rudarov (Bajášov), silne ovplyvnený archaickou rumučinou, ktorá obsahuje slová spojené s ich remeslom. Skupina je zvonku označovaná ako Rómovia, "poloviční Cigáni", pričom niekde dochádza k sobášom Bajášov a Rómov. 

Európsky parlament v roku 2008 schválil rezolúciu žiadajúcu vypracovať európsku stratégiu vo vzťahu k  Rómom tak, aby sa lepšie využívali peniaze z európskych štrukturálnych fondov na ich spoločenské začlenenie. Odsúdil tiež všetky formy rasizmu a diskriminácie voči nim a vyzval Európsku komisiu, aby vytvorila plán ich integrácie. U nás Ficova strana presadzuje internátne školy pre rómske deti, ktoré by ich vytrhli z  prostredia, ktoré spôsobuje ich sociálnu retardáciu. Opozícia tieto plány kritizuje za segregáciu. Bugárov Most chce podporovať projekt Gándího škôl. Každú chvíľu vznikajú koncepcie s množstvom slov, ktoré sa len málo odlišujú od tých, ktoré poznám zo  začiatkov mojej praxe. Mne by sa pozdávali napohľad fantasmagorické stále integračné centrá v osadách a  ghetách, ale nie vedené pofidérnymi podnikavcami, lež tímami zanietených odborníkov od pedagógov, cez remeselníkov a  technikov, až po odborníkov na ekonomiku a podnikanie, a trebárs i zdravotníkov a duchovných, ktorí by boli ochotní podujať sa na takéto poslanie. A postupne do tejto práce začleňovať okrem rozličných dobrovoľníkov (napr. študentov) aj príslušníkov rómskej komunity. V týchto strediskách by malo  byť všetko, čo taká osada potrebuje; materská škôlka, zdravotné stredisko, škola, kultúrne zariadenie, ktoré by slúžilo deťom aj dospelým, remeselnícke dielne, kostol a fara, obchod, polícia, tie ,,sociálne podniky“, cez ktoré sa kĺžu peniaze určené na onú slávnu ,,inklúziu“ z vreciek daňových poplatníkov do súkromných vreciek špekulantov. A šikovní absolventi školy v osade by mohli potom pokračovať na Gándhího školách. Viem. Možno utópia v súčasných pomeroch a v dnešnej celkovej spoločenskej klíme. Ale ako inak sa dá tento problém ešte riešiť ?

http://www.jozefsabol.sk/sabol_tzv_gandhiho_skola.html

http://www.sme.sk/c/4316830/denisa-havrlova-romska-otazka-je-neriesitelna.html

http://www.sme.sk/c/4883879/anina-botosova-caplovic-zije-v-hmle-nepozna-romsku-realitu.htmlArchiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se