« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

VZDELANIE AKO LUXUSNÝ TOVAR

Čítam, že nová vláda v ČR ide spoplatniť vysokoškolské štúdium. Ešte som sa nebola pozrieť na facebooku, kde už mladí proti tomu protestujú. Nedivím sa im, pretože aj keď je sociálna situácia v ČR v priemere lepšia ako u nás, 5 alebo 10 tisíc za semester môže byť pre mnohých neprekonateľná prekážka. U nás sa platí školné, ak niekto študuje na súkromných VŠ, externe,  alebo prekročí štandardnú dĺžku štúdia. Bezplatne sa môže študovať dennou formou len jedna VŠ. Je všeobecne známe, že externé štúdium má veľmi často pochybnú úroveň. Sprevádzajú ho rôzne formy úplatkov - žranice, alkohol, rôzne nákladné prezenty pre vyučujúcich a skúšajúcich. Štátnice sú sprevádzané lukulskými hodmi. Pred každým stretnutím externistov je skladačka, aby to hýrenie bolo z čoho financovať. Počula som o štátniciach na horskej chate,  i o tom, ako si jeden takýto vysokoškolský pedagóg priamo od štátničiarov vyžiadal ako darček na rozlúčku  poľovnícku pušku.  Ľudia, ktorí takto vyštudujú, neskôr porozprávajú všelijaké perličky.  Zhodujú sa v tom, že v podstate ide o kúpu ,,papiera" potvrdzujúceho vzdelanie. Ten, čo nemá nič v hlave, skončí úspešne školu rovnako ako ten, čo v nej niečo má.


Všetko to začína už niekde v základnej škole. Väčšina prejde bez ohľadu na to, či spĺňa kritériá na postup, alebo nie. Nevieme, čo sa stalo, kde všade sa to pokazilo, ale fakt je, že úroveň vedomostí ide dolu. Detí je málo, škôl veľa, konkurencia veľká, každý chce prežiť, na mnohé stredné a aj vysoké školy školy ( najmä na tie platené formy štúdia ) sú prijímaní žiaci a študenti bez prijímačiek. Keby ich robili, asi by veľmi mnohí nezvládli ani tie najprimitívnejšie úlohy. To zbavuje základné školy zodpovednosti za to, ako ich na ďalšie štúdium pripravia a žiak nemá, okrem tej neraz chýbajúcej vnútornej, ani vonkajšiu motiváciu, aby sa učil. Žiaci si plne uvedomujú, že škola môže byť rada, keď ju poctili tým, že si ju vybrali. Je to akási výberová škola naopak. Je demokracia, každý si môže slobodne a  sám rozhodnúť, kam pôjde. Všetci chcú maturitu a už aj vysokoškolský diplom, lebo ako je známe, základné vzdelanie, alebo len učňovka bez maturity dnes nič neznamená. Aj k pásu už je výhodné mať aspoň maturitné vysvedčenie. To, že na tú maturitu pri zhoršujúcej sa kvalite základného vzdelávania majú čoraz menej, nie je ich problém, je to problém tých škôl, ktoré sa chcú udržať na trhu. Musia si to nejako zariadiť, aby nakoniec k maturám dotlačili aj takých, ktorí by ešte pred takou generáciou neboli skončili ani dvojročný učebný odbor. Je to už začarovaný kruh. Časom pravdepodobne veľa škôl zanikne, ale nikde nie je napísané, že to budú práve tie nekvalitné, pretože žiak, ak by nejaká škola chcela na neho klásť zvýšené nároky, prestúpi jednoducho na takú, ktorá je z  tých nárokov ochotná maximálne zľaviť. A jej absolventi sa potom prihlásia na ďalšie štúdium, kde sa ten postup opakuje. Vyštudujú napríklad učiteľstvo.


Na druhej strane, ak by všetky tie deti, ktoré nespĺňajú kritériá, vyšli zo školy v nejakej siedmej triede, alebo horko – ťažko ukončili len základnú školu a stredných škôl by bolo málo a robili by výber podľa náročných kritérií, štatisticky by nám prudko poklesla vzdelanosť a kultúrna úroveň. I keď fakticky je to už realita. A tie decká by si už od raného veku zvykali len sa tak povaľovať a bezcieľne potulovať a žiť zo dňa na deň s vedomím, že nemajú nijakú životnú perspektívu, nijakú nádej, že by sa mohli niekedy posunúť ďalej. A svoje deti by tiež vychovali podľa svojho vzoru. Vznikla by tak jedna veľká uzavretá kultúrna skupina, protikladná k druhej, malej uzavretej skupine – k vzdelanej elite. Sem – tam by mimoriadne nadaný jedinec z tej prvej skupiny, ak by mu v živote pomohla nejaká súhra šťastných náhod, prekročil kultúrne bariéry a vďaka mimoriadnemu úsiliu by sa mohol prebojovať na opačnú stranu. Napríklad pomocou nejakých sponzorov, štipendia pre zvlášť nadaných chudobných študentov. No ako vieme, v rodinách, v ktorých majú rodičia vyššie vzdelanie, príjmy a postavenie je veľmi pravdepodobné, že ich deti si udržia tieto výhody, zatiaľčo v rodinách s nízkym vzdelaním, ktoré sú na okraji, je naopak veľmi nepravdepodobné, že by sa  ich potomkom podarilo z tejto pasce uniknúť. Keď budú o prístupe k vzdelaniu rozhodovať peniaze, šance tých, čo ich nemajú sa budú zhoršovať z generácie na generáciu. Okrem iného aj preto, že to ich kultúrne prostredie bude čoraz menej podnetné, kým deti zo zvýhodneného prostredia budú mať neúmerne lepšie vývinové podmienky, nehovoriac o finančných, ktoré im umožnia získať kvalitné vzdelanie na prestížnych školách. Myslím si, že tie ,,pravicové úsporné opatrenia „ v školstve jednoznačne smerujú k jeho elitárstvu  a že je to ďalší krok k návratu k uzavretej spoločnosti, kde bude rozhodovať vrodený status.  Je to ústup od demokracie. Namiesto toho, aby sa uvažovalo o tom, ako liečiť, čo je v školstve ( a v celom štáte ) choré, premýšľa sa, ako bezpečne izolovať hospodársku a mocenskú elitu a  zabezpečiť jej dedičnosť privilégií, ktoré získala v konkurenčnom boji. Veľmi čestnom a transparentnom, však ?Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se