« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

S ÚSMEVOM


Je ťažké definovať humor a aj keď ho definujeme, sú ľudia, ktorí ho ani tak nerozoznajú od toho, čo vtipné nie je. Už samotný ten pojem súvisí so slovom ,,humanus." Nikdy by mu nemala chýbať ľudskosť, cit pre človeka. Humor poukazuje na nezmyselné rozpory v ľudskom svete;  je schopnosťou ich vnímať a uvedomiť si ich. Zdravý humor prispieva k uvedomeniu si spolupatričnosti ľudí, toho, že sme všetci na jednej lodi, ktorej občas hrozí potopenie.

Jeho poslaním je odhaľovať nelogickosť (inkongruitu) v konaní ľudí a  ich životných situáciách, ale nesmie sa usilovať o ich ponižovanie a urážanie. Je nezlučiteľný s aroganciou, s nekritickým sebaobdivom a povýšenectvom. Vzniká, len ak sa dokážeme smiať sami sebe, zmätkom, ktoré si spôsobujeme vďaka  vlastnej hlúposti. Jeho prekážkou je, ak sa niekto berie príliš vážne, nadhodnocuje sa, podlieha namyslenosti, nedokáže si pripustiť svoje nedostatky.

Existujú rôzne úrovne a formy humoru. Niekedy humor nemá žiaden určitý cieľ, ide mu len o neviazanú zábavu, o hravú spontánnu  atmosféru, o odľahčenie  náročnej situácie. V mnohých kultúrach je spôsobom, ktorý sa používa na odstraňovanie spoločenského napätia, predchádzanie konfliktom, na vyhýbanie sa im. Neustále vtipkovanie tak slúži aj na udržanie vzájomného sociálneho dištancu medzi ľuďmi, zabraňuje vyhroteniu ich vzťahov, ostrým priamym stretom. Môže byť výrazom  nedostatku odvahy zúčastnených postaviť sa niektorým problémom zoči - voči. Je to istá forma úniku od otvorených zrážok. Takéto vzťahy sú plytké a formálne a vtipkovanie, ktoré ich sprevádza,  násilné.

Humor môže byť rôzny : môže sa zameriavať na nelogickosť v slovách, využívať ich podobnosť, mnohovýznamovosť, vytvárať slovné spojenia s neočakávaným, novým významom. V tomto prípade ide o obľúbené slovné hračky. Naše výroky a popisované situácie môžeme nadsadzovať, preháňať až do absurdity, alebo použiť prirovnanie, ktoré vyznie krajne nepravdepodobne.  Irónia pichľavo prevracia všetko na hlavu, paródia humorne napodobňuje a prekrúca pôvodný zmysel predlohy, ostrý sarkazmus zase  brutálne útočí na bolestivé miesta objektu, ktorému sa smejeme, lebo mu máme v úmysle ubližovať.  Drsný výsmech býva prejavom závisti a žiarlivosti svojho pôvodcu a je opakom ozajstného humoru, ktorý je založený na pokore, uvedomení si vlastných chýb a nedostatkov. Posmešníkovi nejde o  uvažovanie nad ľudskými chybami, ale len o poníženie a zhodenie svojho terča.  Zosmiešňovanie v rámci tvrdej politickej manipulácie hrubo prekrúca skutočnosť a slúži na udržanie pozície, nadradenej ostatným. Poslaním takéhoto ,,humoru“ je znemožniť a zničiť mocenského konkurenta, očierňovať nepohodlných v očiach manipulovaného okolia. Pomocou karikatúry, zámerne preháňajúcej prirodzené proporcie, možno dobromyseľne poukázať na výrazné anomálie u človeka, aj ho nepekne znetvoriť v očiach iných. Čierny humor je tiež spôsob vyrovnania sa s nepochopiteľnou nelogickosťou ťažkých životných situácií, ktorých sa obávame, ale neponúka optimistické východiská, naopak, končieva v slepej uličke. Tým, že vyvoláva smiech však zmierňuje strach. 

V dnešnej konzumnej spoločnosti ľudia nemajú čas ani chuť hlbšie sa zamýšľať nad sebou a nad životom, a tak pred intelektuálnym humorom dávajú prednosť prvoplánovej zábave a zabávačom, poskytujúcim toto lacné rýchle občerstvenie. Masovému divákovi pripadajú smiešne obyčajné zlomyseľnosti a hrubé a vulgárne ponižovanie človeka človekom, čoho výrazom sú všetky tie zábavné televízne show s jednorazovými mediálnymi hviezdami. Niekedy získa najväčšiu popularitu práve ten, ktorý dokázal, že je zo všetkých najhlúpejší a najtrápnejší. A rýchlo sa snaží z tej svojej krátkej popularity vytĺcť nejaký kapitálik. Ak vôbec mal a zachová si aj naďalej trocha zdravého rozumu a nepodľahne celkom sklonom k velikášstvu a chorobnej túžbe po výnimočnosti. Sú aj takí, čo im celkom  chýba zmysel pre realitu a tí sa potom agresívne dožadujú pozornosti a spoločenského ocenenia svojich neexistujúcich schopností. 

Humor, a občas aj poriadne štipľavý, môže byť účinnou zbraňou proti manipulátorom a vymývačom mozgov. Je to spôsob, ako si zachovať zdravý rozum a úsudok a s úsmevom  spoločne čeliť bezohľadnému individualizmu bývalých a súčasných mocichtivých na všetkých úrovniach.

 

 

 

 

 Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se