« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 14       1. PERIODIZÁCIA DEJÍN EURÓPSKEHO VÝTVARNÉHO UMENIA

K dejinám európskeho výtvarného umenia patrí aj umenie z africkej a ázijskej oblasti v blízkosti Stredozemného mora. Táto periodizácia sa netýka umenia na ostatných kontinentoch –  umenia v islamských krajinách, v Indii a juhovýchodnej Ázii, umenia Ďalekého východu (Čína, Japonsko), Afriky,  pôvodného obyvateľstva Amerík (eskimácke a indiánske umenie, umenie Inkov, Olmékov, Mayov, Aztékov).

 

Ø  PRAVEK

Mladší paleolit (40 000 – 8 000 pred n. l.)

Neolit a aeneolit (5 000 – 2 000 pred n. l.)

Bronzová a železná doba (2 000 pred n. l. – rok 0)

Ø  STAROVEK

Egypt

Stará ríša (2 700 - 2 181 pred n. l.)

Stredná ríša (2 040 - 1 786 pred n. l.)

Nová ríša (1 560 - 1 080 pred n. l.)

Mezopotámia

Sumersko - akkadske  obdobie (3000 -  1894 pred n. l.)

Babylónsko – asýrske obdobie (1894 - 539 pred n.l.)

Perské umenie ( 539 - 330 pred.n.l.)

Chetitské umenie ( Anatólia - 3000 pred n.l. - 1200 pred.n.l.)

Sýrske umenie (Asýrčania, Amoriti, Churriti, Mitannci, Chetiti, Kanaánci, Feničania, Aramejci… )

(2. pol.4. tisícročia pred n. l. - 4. st. p.n.l- 64 p.n.l.)

Egejská kultúra

Minojské obdobie (2 000 - začiatok 14. stor. pred n. l.)

Mykénske obdobie (15. - 12. stor. pred n. l.)

Staroveké Grécko

Geometrický štýl (9. - 8. stor. pred n. l.)

Archaické obdobie (7. - 6. stor. pred n. l.)

Klasické obdobie (5. - 4. stor. pred n. l.)

Helénistické obdobie (3. stor. - rok 30 pred n. l.)

Staroveký Rím

Etruské obdobie (7. - 3. stor. pred n. l.)

Rímska  antika(265 - 1.-3. stor. n. l.)

Kresťanská antika (2. - 4. stor. n. l.)

Ø  STREDOVEK

Umenie raného kresťanstva (4. – 10. stor. n. l.)

Byzantské umenie (9. – 12. stor.)

Románske umenie (11. – 13. stor.)

Gotické umenie (12. – 15. stor.)

Ø  NOVOVEK

Neskorá gotika ( 16. stor.)

Renesancia a manierizmus (15. – 16. stor.)

Barok a rokoko (17. – 18. stor.)

Ø  MODERNÉ UMENIE

Umenie 19. stor. a prelomu 19. a 20. storočia:

klasicizmus, empír, preromantizmus, romantizmus, impresionizmus, postimpresionizmus, novoromantizmus, symbolizmus, secesia.

Umenie 20. storočia

fauvizmus, kubizmus, expresionizmus, futurizmus, orfizmus, purizmus, konštruktivizmus, funkcionalizmus, dadaizmus, suprematizmus, surrealizmus, umenie Bauhaus, rayonizmus, syntetizmus, skupina de Stijl, Parížska škola, novoklasicizmus, nová vecnosť, socialistický realizmus, op art, pop art, kinetické umenie, land art, nová figurácia, konceptualizmus a ďalšie.

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se