« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 4. 2

4. 2 NEOLITICKÁ   ARCHITEKTÚRA

 


V dobe ľadovej sa ľudia ukrývali v jaskyniach a pod skalnými prevismi. Začiatky nového umenia - architektúry spadajú do obdobia, keď vzniká poľnohospodárstvo a človek od lovu a zberačstva, ako hlavného zdroja obživy, prechádza  k roľníctvu. Na prelome 2./3. tisícročia p.n.l. v chalkolite (chalkos = kov) hlavným materiálom na výrobu nástrojov a predmetov dennej potreby už nie je kameň (pazúrik) a hlina, ale meď; potom bronz (zliatina medi a cínu) a  nakoniec železo. Výroba nových materiálov a výrobkov z nich podnietila deľbu práce a tým aj rozdielne postavenie ľudí vo výrobnom procese. Utvára sa rodová spoločnosť s prísnou hierarchiou vzťahov : najuctievanejším je najstarší z kmeňa. Požíva úctu nielen za života, ale aj po smrti. Nastupuje kult uctievania mŕtvych. Príslušníci kmeňa obývajú malé kruhové alebo štvorcové chatrče z dreva a z iných prírodných materiálov, no zároveň vznikajú aj monumentálne kamenné stavby, ktorých účel doteraz  presne nepoznáme. Predpokladá sa, že súviseli so spomínaným kultom mŕtvych.

Už neandertálci pochovávali svojich zosnulých do jamy (La Chapelle - aux - Saints), prikrytej  ťažkou vápencovou platňou alebo mohylou. V hrobke magdaliénskeho človeka v Saint – Germain – la Riviére (Gironde) vo Francúzsku, bol nájdený dvojitý kamenný preklad asi z 10.tisícročia (,,mikrodolmen“). Na morbihanskom ostrove Tévieku v 7.- 6.storočí označovali hrobky mohylami, ktoré predchádzali mastabám a pyramídam (staroegyptskej hrobovej architektúre). Na bretónskom ostrove Carn bola roku 3270 pred n.l. postavená kupolovitá hrobka (tholos), malá stavba z  nasucho naukladaných kameňov s nepravou kruhovou klenbou. Monumentálne kamenné stavby sa nachádzajú najmä v západnej Európe, ale aj v Zakaukazsku a v Afrike - v Etiópii. Vyskytujú sa, aj keď v nie veľkom počte, v Iráne, Pakistane, v centrálnej Indii a Indonézii. Staršie ako európske sa nachádzajú v južnej Indii, Mandžusku, Kórei, Japonsku a Oceánii. Z Blízkeho východu prenikla táto kultúra charakteristická stavbami z obrovských kameňov do západnej Európy okolo 4. tisícročia p.n.l. Ich výskyt v rozsiahlej atlantickej oblasti Európy naznačuje, že tu existoval počas viacerých storočí spoločný svetonázor a kult. Technika, ktorou boli postavené, ostáva záhadou.

Neolitické monumentálne kamenné stavby sa nazývajú megality (megalitické stavby). Ich názov pochádza z gréčtiny : mega = veľký, lithos = kameň. Ich jednotlivé typy sú označované výrazmi pochádzajúcimi z keltštiny : menhir, dolmen, kromlech

Menhiry (men = kameň, hir = dlhý) boli obrovské kolmo postavené podlhovasté kamene, usporiadané do rovnobežných radov. Pravdepodobne vyjadrovali vzpriamené držanie tela človeka. V týchto obeliskoch možno sídlili duše zomrelých. Nebývajú opracované, ale niekedy sa na nich objavujú schematicky naznačené tváre a postavy. Najväčší megalit je viac ako 300 tonový samostatne stojaci kameň - Veľký menhir Brisé v Carnacu. Okolie mestečka Carnac v departmente Morbihan pri rovnomennom zálive v Bretónsku je známe najväčšou koncentráciou megalitov. Nachádzajú sa tu asi 6000 rokov staré polia útvarov z až 20 m vysokých balvanov.

Dolmeny sú stavby v  tvare stola, ktoré pozostávajú z 3 - 6 zvislých kamenných blokov prekrytých jednou alebo viacerými kamennými platňami. Sú základom architrávového systému (t.j. systému dvoch zvislých podpôr a  bremena). Stavba bola pokrytá umelo navŕšenou mohylou z hliny a  kamenia. Dolmeny pravdepodobne súviseli s pohrebnými obradmi (hrobová komora, miesto kultu mŕtvych - prepojenie medzi pravekou jaskyňou a domom, svetom zosnulých a živých).

dolmen

Kromlechy sú menhiry usporiadané do kruhov, resp. sústava dolmenov stavaná do kruhu. Niektoré sú elipsovité resp. oválne, či polkruhové. V strede kromlechu stál oltár. Najznámejší je Stonehange v Anglicku. Nazývajú ho aj ,,pravekým observatóriom“ alebo ,,neolitickým počítačom.“ Je tvorený tridsiatimi dobre opracovanými pieskovcovými stĺpmi, vážiacimi asi 25 ton, pričom vnútorné kamene sú ťažšie a boli privezené z veľkej vzdialenosti (400 km). V tej dobe ľudia ( roľníci ) uctievali nebeské telesá, Slnko - ich stavby sú viazané na tento astrálny kult. V Stonehange sa našlo vyše 7000 astronomických informácií. Ľudia prekladaním kamienkov v jamkách pri každom stĺpe mohli predpovedať slnovraty, ale aj iné astronomické javy, ako je zatmenie Slnka a Mesiaca. Hviezdy, nebeské telesá pre pravekých ľudí znamenali úrodu, plodnosť, život a smrť. Kromlech je aj akýsi praveký chrám na ich uctievanie.

  

Stonehenge ( Britannia )

 

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se