« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 7

7 ANTICKÁ KULTÚRA A UMENIE

Pojem antika (z lat. antiquus = starý) sa používa na označenie dejín, kultúry a umenia starovekého Grécka a Ríma. Kultúrne hodnoty, ktoré vytvorili Gréci a Rimania sa stali základom európskej s prostedníctvom nej do veľkej miery aj svetovej kultúry.

  

7. 1  NAJSTARŠIE KULTÚRY A UMENIE EGEJSKEJ OBLASTI

Najstaršia kultúra a civilizácia v Európe vznikla na ostrovoch v Egejskom mori. Ich obyvatelia prevzali z Blízkeho východu používanie kovov. V bronzovej dobe sa tu na križovatke námorných ciest, na ostrove Kréta rozvíjala Minójska kultúra (3000 - 1400 p.n.l.). Vo svojich  začiatkoch bolo krétske umenie pod cudzími vplyvmi (anatolské, egyptské). Individuálny charakter mala ich keramika, vyznačujúca sa originálnymi dekoratívnymi motívmi (plynulé špirály, meandre). V sochárstve vznikajú tvarovo jednoduché figúrky z hliny a iných materiálov, na ktorých je vidieť záujem sochárov o pohyb a gesto. Obľúbeným námetom terakotových sošiek sú mužské a ženské božstvá aj zvieratá. Ľudské postavy majú charakteristické krétske oblečenie. V strednom období ( 2100 p.n.l.) Kréťania stavajú veľké paláce (palác v Malle, Knossos, Faistos).


                                              

Palác v Knosse vykopal A. Evans, od ktorého pochádza názov civilizácie, odvodený od kráľa Minóa. Paláce zanikli možno pri výbuchu sopky Théry, alebo ich zničili cudzie vpády. Boli zložité, chaotické, ani jedna miestnosť sa nepodobala na druhú (labyrinty). Panovnícky palác mal až 5 poschodí a asi 1 300 miestností, vrátane hospodárskych priestorov. Niektoré miestnosti mali strechu, iné boli otvorené, niektoré mali verandu, galérie, bazén, boli vykurované, jedny boli svetlé, druhé polotmavé, ďalšie tmavé. Palác mal kanalizáciu, vodovod, kúpeľ, splachovacie záchody v strede v smere východ - západ veľký obdĺžnikový dvor. Jediný monumentálny priestor v paláci bola trónna sieň, pôvodne s dreveným trónom a s kamennými lavicami po obvode. Steny v paláci a v sieni boli pokryté maľbami, ktoré mapovali život Kréťanov.Významným stavebným prvkom boli stĺpy, ktoré mali nielen podpornú funkciu, ale aj členili priestor. Zaujímavé na nich bolo, že sa zužovali smerom dolu. Boli drevené a pokryté kľukatou vzorkou.

Zo sochárstva sa nezachovali monumentálne diela, len malé kultové sošky a reliéfy. Z Knóssu pochádza malá kultová nádoba v podobe naturalisticky stvárnenej býčej hlavy - rythón. Je z obdobia asi 1500 p.n.l., z čierneho seatitu s pozlátenými rohmi, oči sú z kryštálu. Ďalší nález z Knóssu je sadrová býčia hlava. Kréťania z rôznych materiálov (slonovina, terakota, fajansa, bronz) vytvárali malé sošky bohýň s hadmi. K reliéfnym prácam patria poháre, ktoré boli zdobené technikou repouse - tepaným reliéfom (zlaté poháre z hrobky na Peloponéze). Známy je výjav z  tejto výzdoby, zachytávajúci býka, ktorý napadol lovca a lovkyňu a vyhadzuje jedného z nich do vzduchu. 

Pre maliarstvo a umelecké remeslo na Kréte je typický tzv. morský štýl : maliari zobrazujú (na nádobách aj freskách) rôzne prírodné tvary, morské živočíchy, ako sú chobotnice, delfíny, lietajúce ryby. Postupne upúšťajú od naturalizmu, napodobňovania prírody a z malieb na nádobách v tzv. palácovom štýle  odkolo roku 1450 p.n.l. už môžeme vyčítať ich snahu pretvoriť svet prírody a dať mu určitý, poriadok, ozdobnú symetriu. Na niektorých freskách sa objavuje egyptský vplyv (výjavy so sprievodmi). V palácovom štýle je vytvorená napr.nádoba s Konossu, na ktorej sú motívy dvojitej sekery (labrys = dvojitá sekera, symbol Kréty) a rastlinný ornament.

Kréta - sekera

Ďalšou starobylou kultúrou Egejskej oblasti bola Mykénska kultúra. Vytvorili ju grécki Achaici, ktorí splynuli s domácim obyvateľstvom. Grécke ( helénske) kmene prichádzali do oblasti Grécka postupne: okolo roku 2000 p.n.l.  sa Achaici usídlili na Peloponéze a v západnej časti Grécka, zatiaľčo Iónovia obsadili jeho východnú časť. Mykénska kultúra bola syntézou kultúry pôvodného obyvateľstva a archaickej gréckej kultúry. Gréci boli viac pastiermi ako poľnohospodármi, ale pestovali víno, obilie, olivy, poznali hrnčiarsky kruh, zaoberali sa aj kováčstvom. Okrem nových stavebných foriem a nových typov keramiky zaviedli aj nové zvyky.

Ich kultúru pomohol objaviť hlavne objaviteľ Tróje Schlieman. Po Mykéňanoch ostali šachtové a kupolové hroby. Šachtové hroby sú staršie. Tvorí ich rad pravouhlých hrobiek, vysekaných do skaly. Majú murované steny postavené z menších kameňov a drevené doskové stropy. Našli sa v nich zlaté masky, zlaté a strieborné šperky a zbrane. Majú prevažne minójsky charakter. Tvary a dekor sú však už mykénske. Okrem iného sa v takom hrobe našla aj inkrustovaná dýka: na medenom plechu je vyložený výjav lovu na leva zo zlata a striebra (technika nielo). Kupolové hrobky (14.st. p.n.l.) boli kruhovito uzavreté radom tesne k sebe priliehajúcich kolmo postavených kamenných dosák : majú kruhový pôdorys - tolos a nepravú klenbu. Prístup do nich je dlhou otvorenou chodbou z kamenných kvádrov (dromos).


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/MaskAgamemnon.png/240px-MaskAgamemnon.png?uselang=de

Z týchto hrobov najvýznamnejšia je Atreova hrobka z Mykén z doby asi 1400 p.n.l. Kvádre tejto hrobky sú tak dokonale otesané, že vyzerajú ako plynulá klenba. Vchod je zdobený farebnými stĺpmi s bohatou ornamentikou. Pred hrobkou bolo asi spoločné pohrebisko.

Na strmých salách si Mykéňania stavali pevnosti - hrady (Tyrnys, Mykény) s múrmi vysokými aj 20 m. Pod nimi si zakladali dediny. Vonkajšie múry hradov pôsobili jednoducho, ale vnútri bolo prepychové vybavenie. V hornej časti vnútorných stien boli napr.  alabastrové vlysy a ostatné plochy boli pokryté freskami intenzívnych farieb. Stĺpy boli pokryté hrubou vrstvou zlata. Paláce boli prehľadné, tvarovo pravidelné; okolo centrálnej časti boli symetricky usporiadané miestnosti. Najtypickejšou časťou tohto stavebného celku bol megaron- základ neskoršieho gréckeho domu i  chrámu. Bol to typ obydlia, oddávna známy z Anatólie ( dnešné Turecko). Skladal sa z 3 hlavných stavebných prvkov :  1/ otvorená stĺpová hala, b/ predsieň c / hlavná pravouhlá miestnosť v s otvoreným ohniskom ( krbom) a otvorom v strope.

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se