« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 7


7. 1  NAJSTARŠIE KULTÚRY A UMENIE EGEJSKEJ OBLASTI

/dokončenie/

Megaron slúžil ako prijímacia miestnosť a ako súkromné obydlie vládcu. Vchádzalo sa doň zo dvora obkoleseného stĺpmi. Portál lemovali piliere zapustené do steny, mierne z nej vystupujúce (pilastre). Pilastrové ukončenia stien  priečelia, dopredu vysunuté bočné steny oddeľovali vstupnú časť od predsiene (pronaos).

Sochárska výzdoba architektúry bola skromná. Zachovala sa Levia brána v Mykénach - na trojuholníkovom štíte nad vchodom (tympanóne) je vápencový reliéf s levmi.

Na palácových maľbách v Tyrynte sú badateľné krétske vzory. Mykéňania opúšťali prírodné tvary a v maliarstve a v prácach z drahých kovov namiesto nich uplatňovali štylizovaný ornament a niektoré maľby boli založené už na abstraktných geometrických tvaroch.  Na neskorých mykénskych vázach sú figurálne výjavy, ktoré obkolesujú v páse celú nádobu.

Okolo roku 1000 p.n.l. Mykénsku kultúru zničili Dórovia, ktorí sa prisťahovali do tejto oblasti. Dokončili grécke sťahovanie. V tomto období sa ustálili sídla Grékov.

  

MEGARONArchiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se