« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 7.3.4.2

7.3.4.2 Rímske sochárstvo, maliarstvo a úžitkové umenie

  Ancient Roman Equestrian Statue Isolated


V rímskom sochárstve  sa používali tieto techniky a materiály :

 • Skulptúra - kamenárstvo ( mramor, aj farebný)
 • Glyptika -   rezba zo slonoviny
 • Plastika -    keramika, bronz (kovotepectvo),  štuka

Rimania rozvíjali sochárstvo figurálne aj dekoratívne. Plne sa vyvinulo za cisárstva, keď bol v popredí historický reliéf a portrét. Sochy bohov na rozdiel od Grékov boli pre Rimanov len okrajovou záležitosťou. Monumentálne sochy vládcov a vojvodcov plnili významnú funkciu štátnej propagandy.

V období republiky sochárov ovplyňovalo etruské umenie  svojím realizmom. Rimania sa snažili očividne zachytiť individuálny vonkajší vzhľad, o psychológiu, charakter nejavili zatiaľ záujem. V súvislosti s uctievaním hlavy rodiny a predkov a snímaním posmrtných masiek vznikli základy portrétneho sochárstva. Voskové portréty predkov, ochrancov domu (imagines) zdobili jeho steny. Pri rituálnych obradoch sa nosili  hlavy predkov v sprievodoch. Oči  portrétovaných boli vykladané emailom - bielka bielym , zornice hnedým.

                Císařové Vespasianus a Claudius

Vrcholným vývinovým obdobím rímskeho sochárstva a začiatkom jeho úpadku je cisárske obdobie. Úpadok v 4. Storočí n.l. vyústil do abstraktného schematizmu, na ktorý nadviazalo stredoveké výtvarné umenie.

Slohový vývoj rímskeho sochárstva v cisárskej dobe  možno zhrnúť nasledovne :


 • Idealizmus Caesarovej doby
 • Klasicizmus Augustovej doby
 • Iluzionismus Flaviovcov
 • Programový klasicizmus Hadriánovej doby
 • Východné vplyvy, helenistické podnety  za Septima Severa
 • Abstraktný schematizmus za Konštantína Veľkého

Popri prenikaní helenistických ideálov do portrétneho umenia, existuje v rímskom sochárstve aj ideál vyjadrený v soche nahého portrétu ideál vojnového hrdinstva, ktorý je vyjadrený sochou bojovníka v plnej zbroji. Sochári portrétujú tiež rímskeho občana v civilnej tóge. Charakteristickým je pre Rimanov  historický reliéf, zobrazujúci skutočné historické a vojenské udalosti,  na rozdiel od gréckeho reliéfu, ktorý sa zameriaval na mytologické témy. Reliéfy sú spojením gréckych, italických a rímskych prvkov. Rimania majú sklon bezprostredne, vecne , priamočiaro  popisovať historické udalosti.  Sochári boli Gréci, ktorých priviedli do Ríma,  aby vytvorili monumentálne diela. Až do založenia cisárstva, do vlády cisára Augusta,  financovali umenie bohatí mecenáši. V dobe cisárstva vznikajú diela na štátnu objednávku, sochár je anonymný, klesá na úroveň remeselníka. Monumentálne stavby si vyžadujú sochársku dekoráciu, čo oživuje staré tradície a grécke vzory a preto o tomto období hovoríme ako o klasicizme. Prvý veľký monument cisárskeho Ríma je Augustov oltár mieru, ktorý stál pôvodne na Marsovom poli v Ríme. Bol to pamätník na uzavretie mieru s Gáliou a Hispániou, postavený aj na oslavu Augustovho návratu zo západných provincií. Ara pacis je tvorený vysokou stenou so širokými schodami vpredu. Stenu členia ploché pilastre a jej spodnú časť zdobia ornamenty - arabesky, t.j. ornament komponovaný z kvetinových motívov. Za Augustovej éry ornament vyzerá skôr ako plastické zobrazenie zátišia, vyskytujú sa v ňom rastlinné formy ako girlandy (oválne vence) z ovocia a kvetov. Tieto nízke reliéfy sú vytesané v helenistickom slohu. V hornej časti je figurálny reliéf s alegorickými výjavmi z rímskej mytológie a girlandy. Je tam aj vlys so slávnostnou procesiou pri príležitosti venovania oltára roku 13 n.l.  Ara pacis je základom cisárskeho historického a dekoratívneho reliéfu. V Augustovej  ére vzniká aj ženský portrét. Gréci ženu pokladali za prameň telesného zmyslového a duchovného potešenia, objekt úcty podobný bohyni; v Ríme je žena ochrankyňou a matkou rodiny, alebo je i nevydatá, neviazaná, vzdelaná (často otrokyňa, milenka významného Rimana).  Aj ženské  hlavy majú u Rimanov portrétny charakter.

Na rímske maliarstvo vplývali rovnaké podnety ako na sochárstvo, takisto je v popredí portrétne umenie. Helenistické vplyvy podnietili maľbu krajiny, zátišia i žánrovú maľbu. Maliarstvo úzko súviselo s architektúrou.

Augustan Family


Rozvíjali sa v ňom tieto odvetvia a techniky :

 • Monumentálna maľba  - freska, mozaika, enkaustika
 • Tabuľová maľba - tempera, enkaustika
 • Knižná maľba  - gvaš ( krycia technika akvarelovými farbami vymiešanými s olejom)

Podľa vykopávok v Pompejách, zničených r. 62, kde bolo objavených veľa nástenných malieb, rozoznávame 4 maliarske pompejské štýly :


 • Inkrustačný
 • Iluzionistický
 • Ornamentálny
 • Barokový

Rímska podlahová mozaika v dome Aion

Úžitkové umenie v Ríme rozkvitalo vďaka túžbe bohatých Rimanov po prepychu. V interiéroch bolo málo zariadenia a veľa voľného priestoru, ale Rimania používali všetky druhy nábytku - stoly všetkých tvarov z rôznych materiálov, i rozkladacie, stoličky, ležadlá zdobené i bronzovými reliéfmi, aj skrine s dvojkrídlovými dverami. Ako prví vyrábali sklo fúkaním. Zhotovovali stojanové a nástenné lampy. Z drahých kovov zhotovovali tepané vázy, šperky  aj ozdoby zbraní. Obľúbená technika bola rezba kameí (vypuklo vyrezávaných drahokamov). Obliekali sa jednoducho, ale rafinovane. Domáci odev bola tunika, vrchný tóga alebo palla z jemnej vlny (menšia a ľahšia tóga).  Ženy nosili parochne  z vlasov otrokýň.

Datoteka:Augstus kameo.jpg

 nie karola velkeho ale konstantina velkeho..

vďaka, opravené

přidat komentář

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se