« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 9.1.3

9.1.3  RENESANČNÉ MALIARSTVO

http://i.pravda.sk/08/102/skcl/P382683b8_1.jpg

K rozvoju maliarstva v období renesancie prispeli traktáty s návodmi ako maľovať, ktorých autormi boli Brunelleschi a Alberti. Prínosom Albertiho spisu ,, O maliarstve“ z  roku 1435 bola technika výpočtu prehlbovania priestoru na plochej základni a spolu s Brunelleschim sa zaslúžil o uplatnenie  perspektívy, o vedecký základ renesančnej maľby, ktorá využívala nové poznatky o anatómii ľudského tela, vedomosti z fyziky -  najmä z optiky a náuky o farbách. Používaním geometricky konštruovanej perspektívy maliari dosahovali ilúziu trojrozmernosti, hĺbky. Snažili sa o realizmus, o čo najvernejšie zachytenie skutočnosti, prírody, ktorú v tomto období objavovali vedy aj umenie. Plastickosť tvarov dosahovali pomocou svetla a tieňa ako aj farieb. Naučili sa zobrazovať pohyb. Ideálom krásy sa stáva vitálny, živý, optimistický človek, radujúci sa zo svojej pozemskej existencie. Dokonca aj svätí sú zobrazovaní ako obyčajné ľudské bytosti. Typická je záľuba v nahých postavách, ktoré zdobia aj chrámové priestory. Postavy stoja už pevne na zemi, hoci ešte väčšinou vystupujú z tradičného zlatého pozadia. Renesanční maliari ich však už zasadzujú aj do reálneho prostredia, v ich pozadí sa črtá príroda, mesto.  Obrazy sa oddeľujú od múrov - už to nie sú len nástenné maľby, ale tabule, platne, drevorezy, rytiny, začína sa rozvíjať olejomaľba, hoci typickými maliarskymi technikami ostávajú freska a sgrafito. Maliarstvo sa vyčleňuje ako samostatné umenie. Umelecké diela sa stávajú trhovým artiklom a meno umelca je značkou tohto ,,tovaru.“  Vo vrcholnej renesancii vznikajú veľké figurálne kompozície, oslavujúce veľkosť, krásu a silu človeka. Renesancia priniesla rozkvet portrétnej maľby, zobrazovanie krajiny a žánrové obrazy.

 http://4.bp.blogspot.com/_AopyL3ZZY3o/TMH14jFm8zI/AAAAAAAAAuY/_yM_kzLa7Zc/s1600/Giotto_portrait.jpg

Taliani nikdy neprijali gotiku - v jej časoch nastupuje u nich raná renesancia. Prvý renesančný maliar, priateľ Danteho, Florenťan Giotto z obdobia trecenta je autorom nástenných a tabuľových malieb v rozvíjajúcich sa talianskych mestách. Maľoval hlavne svätých. Vytvoril napr. obrazy venované legende o sv. Františkovi z Assisi (napr. Svätý František káže vtákom, 1292 - 1297, freska z Baziliky sv. Františka). Ako prvý sa pokúšal zachytiť perspektívu, krajinu a architektúru v pozadí,  novým spôsobom zobraziť scénu, psychológiu postáv. V quatrocente žilo a tvorilo vo Florencii množstvo maliarov. Do florentskej školy patrí Sandro Botticelli, ktorý maľoval náboženské obrazy aj obrazy s mytologickými témami pre aristokraciu. Pracoval aj pre Mediciovcov. K jeho najslávnejším obrazom patrí Zrodenie Venuše, na ktorom sa Venuša približuje k brehu v lastúre. Mytológia je aj námetom obrazu Primavera (Jar). Bol maliarom pôvabných ženských postáv - venuší a majstrovsky vedel zachytiť pohyb. Verrocchio vybudoval vo Florencii dielňu, kde sa budúci umelci učili zlatníctvu, maliarstvu a sochárstvu. Bol medzi nimi aj Leonardo da Vinci. V cinquecente tvorili vynikajúci maliari - okrem Leonarda Michelangelo, Rafaello Santi, Tizian, Tintoretto, Veronese. Pre univerzálneho umelca, vynálezcu  a vedca Leonarda bolo maľovanie nástrojom na objavovanie. K jeho najslávnejším obrazom patrí Mona Lisa, Madona v skalách  a v  Miláne namaľovaná Posledná večera. Florenťan Masaccio, žijúci v Pise a Ríme, rozvinul perspektívu a používaním svetla a tieňa dosahoval plasticknosť postáv. Raffaello Santi maľoval dynamické kompozície zostavené z idealizovaných ľudských postáv a je autorom Sixtínskej Madony a ďalších postáv Madon. Jeho slávnym dielom je freska Aténska škola, kde zachytil najväčších mysliteľov antického Grécka, napr. Aristotela a Platóna. Michellangelo bol vynikajúci kresliar a v  maliarstve sa preslávil maľbami v Sixtínskej kaplnke s námetom Posledného súdu. Ďalšie jeho známe maľby sú Obrátenie Pavla, Ukrižovanie sv. Petra, Stvorenie sveta a iné. Tintoretto pokračoval v jeho diele. Bol autorom veľkých obrazov, na ktorých sú kompozície s mnohopočetnými postavami. Bol vynikajúcim portrétistom. Namaľoval napr. obrazy Raj, Adam a Eva, Nanebavstúpenie a iné. Benátsky maliar Tizian maľoval obrazy v nádherných žiarivých farbách. Vytvoril vynikajúce portréty významných osobností, napr. portrét Filipa II., jazdecký portrét Karola V., maľoval aj obrazy s biblickou a mytologickou tématikou, alegórie. Slávny je jeho obraz Danae, Venuša a Adonis, Salome a iné.

 http://blog.sme.sk/blog/6688/238090/perex_foto_496.jpg

Aj v ostatných európskych  krajinách tvorili v období renesancie veľké umelecké osobnosti : v Nemecku to bol Albrecht Dürer, vynikajúci maliar a grafik, v tvorbe ktorého prevládali medirytiny a drevorezy. Bol znalcom anatómie a prírody (Narodenie Krista, Klaňanie sa troch kráľov, Adam a Eva a iné diela.) Hans Holbein ml. portrétoval anglickú kráľovskú rodinu a mnohé významné osobnosti tej doby, o.i. aj humanistického mysliteľa Erasma Rotterdamského.

http://hunch.com/media/img/s/h/i/e/hieronymus-bosch-4909214.jpg

Nizozemský maliar Hieronymus Bosch ostro kritizoval náboženskú morálku. Maľoval groteskné obrazy, v ktorých zobrazoval posledný súd, peklo, smrteľné hriechy ( Sedem smrteľných hriechov, Loď bláznov a iné).  Najvýznamnejším flámskym maliarom 16. storočia sa  stal Pieter Brueghel, ktorý sa zameral na ľudové témy. V jeho obrazoch nechýbajú komické prvky.  Zobrazoval aj krajinky a ročné obdobia. Výraznou osobnosťou svetového maliarstva,   ktorá predbehla svoju dobu je El Greco Je predstaviteľom poslednej etapy renesancie a španielskeho baroka,  pôvodne maliar ikon z Kréty. 

http://www.robinurton.com/history/Renaissance/Brueghel.jpg


Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se