« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 11. 2

11. 2  KLASICISTICKÉ MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO

http://www.artchive.com/artchive/i/ingres/ingres_broglie.jpg

http://www.pada.net/Photos/11/Full/Rude%20resized.jpg


MALIARSTVO

V maliarstve sa klasicizmus odrazil menej ako v architektúre. Bolo to aj preto, že antická architektúra a sochárstvo boli na rozdiel od málopočetných zachovaných maliarskych diel prístupnejšie vďaka nákresom a múzeám. Maliarstvo sa vyznačuje uhladenosťou,  snahou po dokonalosti, strojenosťou a vážnosťou. Jeho témami sú historické udalosti, revolúcia, Napoleon,  alegórie vychádzajúce z antickej mytológie, ale ďalej sa rozvíja aj portrétna maľba. Často ide o portréty mladých žien z vyššej spoločnosti.

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Death_of_Marat_by_David.jpg/300px-Death_of_Marat_by_David.jpg

Zakladateľom tohto štýlu heroickej, chladnej a zdržanlivej krásy bol Francúz Jaques Louis David, pokladaný dlhú dobu za najlepšieho európskeho maliara. Jeho diela majú matematicky presnú kompozíciu, dokonalé proporcie, jeho portréty sú prenikavo  realistické. Zaujímala ho politika. Bol revolucionárom a Napoleonovým prvým maliarom. Po jeho porážke upadol do nemilosti. Známe sú jeho portréty, napr. Portrét madame Récamierovej, na ktorom je zobrazená mladá žena sediaca na pohovke, obraz  Maratova smrť, na ktorom zachytil jedného z troch hlavných vodcov revolúcie vo chvíli, keď ho zavraždili. Na obraze Sokratova smrť  je Sokrates obklopený trúchliacimi priateľmi s pohárom blenu v ruke, stoicky prijímajúci rozsudok smrti. Paradoxne nespravodlivo odsúdený za demokracie,  odmieta zradiť ideály, ktoré po celý život hlásal a radšej prijíma rozsudok smrti. 

    Súbor:Emprjose.jpg

Monumentálne kompozície a portréty s napoleonskou tematikou maľoval aj Antoine Jean Gros. Pierre-Paul Prud'hon bol chránencom cisárovnej Jozefíny. Namaľoval jej portrét, ako odpočíva uprostred divokého lesného zátišia. Jean August Dominique Ingres, obdivovateľ Rafaela, patril k opozičnému prúdu európskeho klasicizmu, ktorý viac ako z antických vzorov čerpal podnety z renesancie. V jeho diele nachádzame znaky akademizmu; maľoval portréty (Portrét madame Riviérovej, Portrét madame Moitessierovej). Vedel vynikajúco vystihnúť každý detail šiat, šperkov, nábytku, ako keby šlo o zátišia z látok, kovu a ďalších materiálov, ktorých dokonalú ilúziu vytvára svojím štetcom. Rád maľoval ženské akty od chrbta. Bývali často umiestnené v orientálnom prostredí.

 http://www.abcgallery.com/I/ingres/ingres56.jpg

Najväčším géniom sklonku baroka a klasiczmu bol Francisco de Goya, ktorého je ťažké zaradiť do nejakého slohu. Okrem iného tiež patril k módnym portrétistom svojej doby. Na obraze Oblečená Maja sa kresba úplne stráca, hŕba vankúšov pod ženským telom vyznieva skoro impresionisticky.

SOCHÁRSTVO

http://www.louvre.fr/media/repository/ressources/sources/illustration/atlas/x196image_55161_v2_m56577569830569503.jpg

Sochárstvo vychádzalo z antických hlavne rímskych vzorov, ale uplatňovali sa v ňom súveké námety. V rímskom sochárstve sa odrážali ideály antickej rímskej kultúry, ktorými boli  republikánske cnosti a hrdinstvo. Umeniu sa prisudzovala výchovná funkcia, plnilo úlohu štátnej propagandy. Klasicistickí sochári realisticky zobrazovali prírodu. V neskorších obdobiach postavy idealizovali, podriaďujúc sa objednávkam bohatých mecenášov. V rámci akademického klasicizmu rozkvitalo monumentálne sochárstvo, ktoré bolo súčasťou architektúry, reliéf a v období empíru najmä dekoratívna bytová, komorná plastika s témami revolúcie a Napoleona.

 http://www.backtoclassics.com/images/pics/etiennemauricefalconet/etiennemauricefalconet_monumenttopeterthegreat2.jpg

Monumentálnemu sochárstvu sa venoval napr. Edmé Bouchardon, autor jazdeckej sochy Ľudovíta XV. , vysokej 5,2 m. Tvoril ju 14 rokov. Bola zničená počas revolučného obdobia v roku 1792. Etiénne Maurice Falconet vytvoril pre nové hlavné mesto Ruska Petrohrad sochu zvanú ,,Medený jazdec“ - je to jeho životné dielo a zobrazuje cára Petra I. na koni.   Mala byť pomníkom hrdinu a veľkého štátnika, ale Peter I. má oblečený len krátky plášť a sedí v jednoduchom sedle ako obyčajný človek. Kôň stojí na neopracovanom kuse skaly, nie na vyzdobenom podstavci. Tejto najlepšej soche klasicizmu chýba baroková  teatrálnosť a dramatičnosť, hoci sa jazdec a kôň chystajú na skok. Falconet bol aj autorom malých plastík, ktoré boli predlohami keramických sošiek, vyrábaných v manufaktúre na porcelán, v Sévres.

 http://www.lib-art.com/imgpainting/9/6/5469-seated-cupid-etienne-maurice-falconet.jpg

Talian Antonio Canova vo svojom veľkom ateliéri tvoril pre vojvodu z Wellingtonu, Napoleona, cárovnú Katarínu Veľkú, Henricha IV. Vytvoril náhrobky pápežov Klimenta XIII.Klimenta XIV.. Pomník  Klimenta XIV. v kostole Sv. Apoštolov v Ríme zobrazuje pápeža, ako sedí na tróne a po stranách sú alegorické postavy - napravo Umiernenosť, naľavo Striedmosť. Jeho mramorové sochy sú hladké, s perlovým povrchom, dosahovaným vyhladzovaním postupne stále jemnejšími pemzami a konečnou úpravou pomocou mierne zafarbeného vosku. Sochársky postup bol taký, že najprv sa urobili skice a návrh kompozície sochy na papier, potom nasledovali drobné modely a po nich  sadrový model, ktorý sa prekopíroval do finálnej podoby sochy.

 http://1.bp.blogspot.com/_LsxCrpqDk_s/S1TmVuocxrI/AAAAAAAAAEc/jClujk9CkR8/s320/canova-venere-e-adone.jpg

Sochár Francois Rude, pôvodne kováč, bol veľkým Napoleonovým obdivovateľom. Vo svojom diele Prebúdzajúci sa Napoleon zobrazuje cisára, ktorý práve zo seba zhadzuje prikrývku. Je aj autorom pomníka maršala Neya v Paríži a reliéfnej výzdoby na Víťaznom oblúku (Odchod dobrovoľníkov roku 1792).

 http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Marseillaise/marseillaise-RUDE.jpg

Slávnym sochárom bol aj Dán Bertel Thorvaldsen (Kodaň)  - estét, ktorý uplatňoval vo svojej tvorbe antické normy. Študoval v Ríme antické sochárstvo a výsledkom tohto štúdia bolo súsošie Bacchus a Ariadné. Jeho sochy pôsobia neživotne. Vytvoril aj reliéf Triumf Alexandra Veľkého, pomník Mikuláša Koperníka, určený na námestie vo Varšave, v Kodani vytvoril busty Ludwiga Holberga, Adama Heinricha Oehlenschlagera a príslušníkov kráľovskej rodiny.

Francúzsky sochár Clodion vyštudoval v Paríži, ale potom odišiel do Talianska, kde študoval antické, renesančné a barokové umenie,  a po tom, ako vyhral cenu Ríma sa vrátil do Paríža. Zaujímalo ho modelovanie z hliny. Vytvoril umelecky cenené terakotové sochy, najmä bakchantky, tanečnice, nymfy plných, oblých tvarov. Týmto postavičkám nechýba rytmus, ale pôsobia skôr pokojne. Clodion tiež  spolu s bratmi vyrábal ozdobné predmety inšpirované pohanskými artefaktami a rokokovým štýlom. Neskôr sa v jeho tvorbe uplatnil neoklasicizmus. Jeho terakotové sošky sa podobajú populárnym antickým rímskym soškám z Tanagry. Podobne ako mnohých umelcov jeho doby aj jeho inšpirovali spisy  J.J. Wincelmanna  o antickom svete.

 http://www.thinkbronze.com/images/ep098-.JPG

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se