« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

OCCUPY WALL STREET PO SLOVENSKYNa mňa je to priťažká matematika. Nevedela by som si sama spočítať, do akej miery sa v  tomto poriadku vo svete medzičasom zmenili a neustále ďalej menia mocenské pomery. Kým obyčajní ľudia sú predbežne ponechávaní v  ilúzii, že vďaka demokratickým pákam majú moc v rukách oni, najbohatší Američania, obyvatelia vzorovej krajiny našich úsporných reforiem, vlastnia údajne 40% celoamerického koláča, oproti jeho 33% pred štvrťstoročím. Na 4/5 chudobných obyvateľov pripadá z  neho len 7%. Percento najbohatších zhltne 24% celkových príjmov oproti 9% z polovice 70. rokov 20. storočia a 3 milióny, t.j. 1/100 občanov USA, má v rukách polovicu cenných papierov, kým tých 50% populácie v dolnej časti spoločenského rebríčka vlastní len 0,5 % z nich. Naproti tomu 1% najbohatších sa na celkovom dlhu podieľa iba 5%, zatiaľ čo dolných 90% dlží z neho len o chlp menej, ako tri štvrtiny z jeho celkového objemu. 


Ľudia všade vo svete volajú nie po charite, sociálnych podporách, ale po práci – no na tú ich tí bohatí potrebujú čoraz menej; ich zisky z práce, ako ju chápe bežný pracujúci (teraz často nezamestnaný), zrejme nepochádzajú. Vznikajú rôzne nápady, ako zmeniť volebné systémy, aby sa moc vrátila do rúk ľudu. Pretože v dnešnej situácii majú voliči jediné právo: to pasívne volebné. Môžu dať svoj hlas akejsi anonymnej skupine ľudí pod názvom politickej strany, ktorá ich zaujala v predvolebnej reklamnej kampani niektorým pre nich momentálne dôležitým sľubom vo svojom programe. Je dobre známe, že si všimneme a dobre zapamätáme to, čo sa vzťahuje k našim potrebám, čo sa nám javí pre nás práve dôležité, ale väčšina ,,normálnych ľudí“ si nevie zrátať, či je ten sľub splniteľný a ak, za akú cenu. Alebo jednoducho voličovi stačí, že  ním zvolená politická štruktúra v opozícii za neho v médiách nadávala vláde, ktorá mu naopak, niečo pre neho práve dôležité vzala, alebo sa vziať chystala. Napr. ako tá naša nedávno padlá. Chystala reformu sociálneho systému, ktorá smerovala k ,,vytvoreniu podmienok na čo najvýraznejší prechod od závislosti na vládnej „pomoci“ k sebestačnosti, s cieľom maximálne možného priblíženia sa k dosiahnutiu spoliehania sa ľudí na seba a svoje schopnosti, príp. na svoju rodinu a svojich najbližších, nie na vládu.“Takže občanovi mohlo potom napadnúť, načo vlastne tá vláda vôbec je, ak popri týchto reformných zámeroch rastie nezamestnanosť až do celoštátneho priemeru temer 13%(podľa veľmi prešpekulovanej vládnej metodiky merania miery nezamestnanosti, ktorej my, laici, vôbec nerozumieme; Štatistický úrad napočítal mimochodom 14, 4%). A čo s tým mieni robiť, okrem toho, že tu chce dostať zahraničných ,,investorov“ za daňové prázdniny a udržiavanie minimálnej mzdy na úrovni holého prežitia? V hladových dolinách Slovenska sa nezamestnanosť podľa oficiálneho merania pohybuje okolo 30%. Pri priemernej hrubej mesačnej mzde 732,50 eura, pričom je táto suma pre väčšinu Slovákov, ktorí ešte nie sú nezamestnaní a nie sú v zahraničí, nedosiahnuteľná a ich príjem je hlboko pod touto hranicou.

Postupné odbúravanie sociálneho štátu sa nazýva eufemisticky jeho reformou. Tá spočíva v privatizácii dôchodkov, v okliešťovaní práv zamestnancov a v uvoľnovaní rúk zamestnávateľom. Ak budú chcieť odteraz odborové organizácie zastupovať všetkých zamestnancov, budú musieť pri svojom vzniku zamestnávateľovi na požiadanie preukázať, že je v nich organizovaných najmenej 30 % zamestnancov. Už nebude možný súbeh výpovednej lehoty a odstupného, ale zato novela umožní trojnásobné reťazenie zmlúv na dobu určitú, a zamestnávateľ, ktorého biznis je v ohrození, bude môcť požadovať od zamestnanca, aby zotrvával na pracovisku podľa jeho momentálnej potreby, alebo čakal doma, až bude zas pre neho práca. Pracovník sa bude musieť prispôsobiť tomu, čo je v danej chvíli pre zamestnávateľa vyhovujúce. Zamestnanec vraj dostane paušálne mesačný plat bez ohľadu na to či odpracoval v daný mesiac viac alebo menej hodín. Ono to vlastne platilo už doteraz – ak zamestnanec svoj plat za niektorý mesiac vôbec dostal, dostal často menej ako odpracoval, s prísľubom, že mu nadčasy a často aj samotný plat budú vyplatené, keď pominie ohrozenie biznisu... Ale aby to nebolo jednostranné, teraz k výhodám novely ZP: zavádzajú sa niektoré zmeny pre zdravotníkov nad 50 rokov, ktoré ich ešte trochu viac dopredu znevýhodnia na trhu práce, budú totiž môcť odmietnuť prácu v noci a všetci starší pracovníci svojím nárokom na dlhšiu dovolenku odradia ešte viac zamestnávateľov, alebo, presnejšie, pre zamestnávateľa bude výhodné zamestnávať tých s kratšou dovolenkou.

Za všetky reformné zámery, vyplývajúce z hlavného cieľa reformy sociálneho štátu, zníženia rozsahu vynucovanej sociálnej solidarity, možno spomenúť zrušenie jednorazových nesystémových sociálnych dávok v hotovosti (príspevok pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa, príplatok k príspevku, príspevok na pohreb, príspevok rodičom, ktorým sa narodili tri a viac detí), prenesenie financovania služieb (strava, ubytovanie a preprava) v komunitnej a inštitucionálnej sociálnej a dlhodobej starostlivosti na ich klientov alebo ich príbuzných podľa výsledkov testovania ich príjmu a majetku, zrušenie univerzálnych sociálnych dávok, ako je napríklad prídavok na dieťa a ich premena na adresne poskytovanú pomoc chudobným, atď., atď... A ako mám rozumieť zámeru spočívajúcemu v ,,nahradení centrálnej politiky zamestnanosti a pomoci ľuďom v hmotnej núdzi (a iných sociálnych dávok) decentralizovanými programami mikroregionálnych centier služieb zamestnanosti, resp. miestnych samospráv, či nimi poverených súkromných agentúr a subjektov, cielenými na dosiahnutie sebestačnosti klientov sociálneho systému"? ,,Jožko Púčik a jeho kariéra,"spomíname si? ... Alebo ten chudobinec, čo mávali dedinky a mestečká na Slovensku v časoch mamky Pôstkovej, Čenkovej a jej detí. Astrid Lindgrenová vydala moju obľúbenú knižku ,,Rasmus na vandrovke"v ten rok, keď som sa narodila – spomienku na chudobu a strádanie, ktoré zažila predtým vo svojom okolí a na vlastnej koži a ktoré sa teraz, po krátkej odbočke k sociálnej spravodlivosti v Európe, vykúpenej obeťami druhej svetovej vojny, zase k nám vracajú, a to i napriek predtým nevídanému vedeckému a technologickému pokroku.


Na Slovensku v dôsledku globálnej hospodárskej krízy a jej následkom padla vláda, po dlhom čase, i napriek tým pravicovým zámerom predsa len trochu odlišná od toho autentického folklóru, čo sme tu mali dlho predtým. I keď to bývalo, na druhej strane, neraz s tými komikmi na politickej scéne veľmi zábavné. Nestihla presvedčiť, že to myslí vážne s tým rozhodným bojom proti korupcii, klientelizmu a nezákonnosti. Minimálne Radičovej a Lipšicovi som verila, že to myslia úprimne, ale bolo mi jasné, že sa im to v štáte, ktorý je poprerastaný klientelistickými vzťahmi ako sedliacka slanina, nemôže asi podariť. Pád Radičovej vyhovoval podľa všetkého mnohým na oboch stranách. Tej za ktorú šla do volieb sa zišla ako tvár na predvolebnom pútači, ako Rumun v prvej línii. Predčasné voľby vyhovujú všetkým... pravda, okrem tých, ktorí to zaplatia.


Na predčasných voľbách zarobia všetky politické strany. Poslanci, ktorým končí mandát, dostanú 5 mesačné odstupné. Plat poslanca je trojnásobkom priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pre rok 2011 je znížený o 15%, od 1. 1. 2011 stanovený na 1899,00 eur. Niektorým poslancom patria funkčné príplatky :

 predseda NR SR: 497,91 eur

 podpredseda NR SR: 331,94 eur

 predseda výboru NR SR: 165,97 eur

 podpredseda výboru NR SR: 82,99 eur

Okrem toho majú nárok na paušálne náhrady;  poslanci s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji vo výške 1 341,00 eur a poslanci s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja vo výške 1 564,00 eur. Nezdaňujú sa a neplatia sa z nich odvody. Poslanec má k dispozícii kanceláriu v areáli Bratislavského hradu (náklady 50 eur mesačne), PC, tlačiareň, internet, telefón a kancelárske potreby. Každý jeden dostane na začiatku volebného obdobia notebook s tlačiarňou v hodnote 1.222 eur, ktorý si môže po jeho skončení ponechať. (Kde sa hrabú napr. takí učitelia, ktorí majú niekedy sotva svoj stôl, pero aj toaletný papier  si musia kúpiť za vlastné, a ten notebook, ak naň naškrabú, tiež.) Tí poslanci, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave, majú nárok na ubytovanie buď v areáli NR SR alebo na Kohútovej ulici, kde NR SR na tento účel prenajala byty od Úradu služieb diplomatickým zborom. Predseda NR SR môže užívať byt v budove starej Národnej rady. Všetci poslanci, i tí, ktorí po skončení mandátu odišli do dôchodku, môžu využívať účelové zariadenie v Častej - Papierničke. Cena za jednu noc pre poslanca a jeho príbuzných iba 10 eur na osobu. Poslanci môžu používať bezplatne prostriedky verejnej hromadnej dopravy, MHD a vlak. A to som ešte pozabudla na ich asistentov, na ktorých môžu byť vynaložené náklady z vreciek daňových poplatníkov do výšky 80% poslaneckého platu. Okrem toho majú samozrejme páni poslanci imunitu.

V pomernom volebnom systéme, aký máme v SR, koľko percent hlasov zo zúčastnených voličov dostane vo voľbách tá-ktorá politická strana, toľko jej pripadne mandátov v 150 člennom parlamente. Zo štátneho rozpočtu strany dostávajú 30-násobok priemernej nominálnej mzdy za prvých 20 mandátov a 20-násobok za každý ďalší mandát. V minulom roku bola priemerná mzda 744,5 eura, (30 x 744,5 eur, resp. 20 x 744,5 eur). Krátko pred poslednými voľbami parlament rozhodol, že 25 percent z tejto sumy pôjde na odškodné ľuďom, ktorých postihli povodne. Za každého jedného voliča patrilo strane, ktorá získala vo voľbách viac ako tri percentá 5,58 eura. 

Počas volebného obdobia parlamentné strany dostanú na svoju činnosť ešte sumu 7,445 eura za každého svojho voliča. Táto suma je rozdelená na 48 častí (12 mes. x 4 roky)  a vyplácaná mesačne počas celého volebného obdobia resp. v súčasnej situácii po páde slovenskej vlády do doby predčasných volieb. (Najviac hlasov aj kresiel v parlamente pripadlo Smeru-SD, ktorému na základe toho vznikol nárok na  4 911 019 eur za 880 111 hlasov získaných vo voľbách a vyše milióna eur za mandáty. Najbližšie štyri roky mal mesačne dostávať 136,5-tisíc eur.)

Každé nové voľby znamenajú nové náklady zo štátneho rozpočtu – a pre politické strany ďalšie finančné zisky. Na rozdiel od občanov, vyzývaných k novému uťahovaniu opasku, ktorý je na Slovensku dávno na poslednej dierke.

Napriek tomu, Slováci sa príliš o Okupáciu Wall Street a o sociálne protesty ma Západe nezaujímajú. Mocní tohto sveta to ešte nedocenili, ale slovenský národ je ten na celom svete najuvedomelejší. Čo by len tí leniví a tlstí Gréci ešte chceli? Alebo Cigáni... Národ chápe, že nemá zmysel vyjsť do ulíc a vykrikovať nejaké heslá proti boháčom a politikom. Len ešte silnejšie pritiahnu zubadlo. Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A mnohí nemajú ani stan, aby prespávali na námestí či v parku. K novembru už býva vonku mrazivo. Za pecou sa aspoň dobre podriemkava.

 

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se