06.01.2012 11:53:46

OČISŤOVANIE OD ZLÝCH SÍL

vybraté z archívu  (více)

19.10.2011 14:34:37

OFF - LINE


TAK PREDSA ...


... ešte vo svojom blogu, ktorý zanikne koncom tohto roku natrafím z času na čas na zopár vecí, ktoré by som z tých vriec na odpadky hádam zase i vybrala a na jednu - dve sezóny si ich ešte uskladnila... možno sa niekomu na niečo zídu ...
(více)

09.10.2011 01:53:28

DIAGNÓZA


(více)

08.10.2011 20:55:08

HĽADANIE CESTY ...A INÉ


(více)

05.10.2011 19:15:22

ÚVAHA NA KONCI ĎALŠIEHO ROKA... A INÉ


(více)

03.10.2011 19:42:12

HĽADANIE ZMYSLU


(více)

02.10.2011 02:06:48

ROK, V KTOROM SOM SA NARODILA

11.10.2009 17:33

Narodila som sa tesne po udalostiach, ktoré boli začiatkom veľkých zmien. V tom roku bolo niečo vo vzduchu a prepuklo to naplno práve na jeseň.  Asi nebude náhoda, že  som vždy bola náchylná idealisticky sa nadchnúť pre veľké ideály a mala sklon k rebelantstvu, ktoré ide hlavou proti múru. Zrejme o tom rozhodli nejaké vesmírne zákonitosti, ktoré v tom roku ovplyvňovali dianie na Zemi. Raz za čas musí ľudstvo uveriť, že je možná náprava vecí ľudských. Bez viery niet budúcnosti.

(více)

29.09.2011 23:14:46

..EŠTE POSLEDNÍ MAJITELIA HRADU


(více)

29.09.2011 22:21:11

ZASE TROCHU MINULOSTI

Hrad Krásna Hôrka

Pánmi panstva hradu boli na začiatku pravdepodobne Bebekovci. Vlastnili ho do druhej polovice 16. storočia. Krásna Hôrka sa písomne prvýkrát  ako hrad spomína v roku 1333.  Jedna z povestí hovorí o Bebekovi, chudobnom pastierovi, ktorý našiel veľký drahý kameň. Daroval ho kráľovi a žiadal zaň sedem vŕškov, na ktorých si chcel postaviť salaše. Postavil si však sedem hradov: Krásna Hôrka, Štítnik, Brzotín, Turňa, Plešivec, Sádec a Sólyomkő. Iná legenda vraví, že regiónom, v ktorom sa nachádza hrad Krásna Hôrka, utekal pred Tatármi kráľ Béla IV. za pomoci bratov  Filipa a Detricha (Detre) Szár z rodu Ákošovcov. V roku 1243 boli za vernosť kráľovi odmenení rozsiahlymi územiami v správe hradu Gemer. Medzi darovanými obcami sa hrad Krásna Hôrka ešte nespomína. 

Od 13. storočia majetok Bebekovci, ktorí sa sa predtým volali Ákošovci, začali odpredávať. Brzotín získali Máriássyovci a neskôr asi okolo roku 1318 bola predaná aj Krásna Hôrka Batizovcom. Títo postavili. opevnenú obytnú gotickú vežu (donjon) na vrchole vápencovej kopy. Keď Bebekovci zistili, že odpredané majetky majú omnoho vyššiu hodnotu, lebo v okolí je veľké nerastné bohatstvo, súdili sa o ne dlho s Máriássyovcami. V roku 1352 získali späť svoje panstvo. Hrad potom niekoľkokrát prebudovali a rozšírili. Dali postaviť palác ku gotickej veži. Najvýznamnejšia prestavba sa uskutočnila za Františka Bebeka. Modernizáciu a vybudovanie nového fortifkačného systému si vyžiadalo nebezpečenstvo tureckých nájazdov. V 40. rokoch 16. st.bolo postavené nové hradné opevnenie v tvare nepravidelného trojuholníka s troma nárožnými baštami.

Lúpežní rytieri, František Bebek a jeho brat - gemerský župan Imrich, zhadzovali zvony z veží kostolov a odlievali z nich delá. František Bebek ako katolík dal okolo roku 1540 vyhodiť z najvyššej bašty hradu protestantského kazateľa z Rožňavy Ondreja Fischera, ktorý predtým pôsobil v Levoči, na Morave i v Smolníku. Ešte v septembri roku 1556 bojoval proti cisárovi s pomocou tureckých vojsk a potom sa z neho stal obhajca evanjelikov. Nakoniec ho vyhlásili za vlastizradcu, zbavili všetkých titulov a funkcií a v roku 1558 pravdepodobne zavraždili. Osud Bebekovcov je po týchto udalostiach veľmi nejasný. Existujú ešte zmienky o synovi Františka Jurajovi, ktorý sa na rozdiel od otca stal horlivým zástancom protireformácie. Bol gemerským županom. Zomrel bez potomkov v roku 1567.

Hrad sa potom dostal do správy cisárskeho dvora. Panstvo spravovali hradní kapitáni. Za osem rokov sa ich vystriedalo sedem. Jedným z posledných bol Peter I. Andrássy, prvý Andrássy na Krásnej Hôrke a v Gemeri vôbec. Snažil sa  získať hradné panstvo do osobného vlastníctva, no nedokázal prelomiť nedôveru dvora i napriek tomu, že bol prívržencom Gašpara Békessyho - spojenca Habsburgovcov proti Štefanovi Báthorymu. Až v roku 1642 získal Matej II., vnuk Petra I.,  krásnohorské panstvo do dedičného vlastníctva od kráľa Ferdinanda III.. Manželkou Mateja II. sa stala Anna Monokyová, čím Andrássyovci získali  monocké,  štítnické a drnavské majetky. Nestrategická poloha hradu v období, keď patril Andrássyovcom  a politická situácia si  nevyžadovali prestavby. Noví majitelia spočiatku hrad len opravovali, až v 17. storočí ho začali prestavovať. Pristavili neskororenesančné paláce: tzv. dolný hrad so štukovou výzdobou klenieb v miestnostiach a stredný hrad, ktorý slúžil pravdepodobne hlavne na reprezentačné účely. Medzi starým bebekovským a novým renesančným palácom sa vytvorilo malé intímne nádvorie. Tu, na strednom hrade, sú dodnes zachovalé kamenné krakorce nesúce pavlač s kovanou mrežou. Stavebné práce prebiehali  za Mikuláša I., ktorý sa stal županom gemerského komitátu a kráľovským radcom. Hrad sa vtedy stal sídlom župy, čo si vyžiadalo prístavbu nových reprezentačných i obytných priestorov. Cisár Leopold I. Mikuláša I. v roku 1676 povýšil do barónskeho stavu za hrdinstvo preukázané v bojoch proti Turkom. Jedným z najkrajších exponátov z tohto obdobia je renesančná kachľová pec s modro-bielou glazúrou, ktorá je pravdepodobne prácou hornouhorských majstrov. Niekoľko kusov nábytku pochádza tiež zo 16. - 17. storočia a zachovali sa tiež vzácne zbrane a výzbroj hradnej posádky. 

V roku 1883  Andrássyovci vo svojej betliarskej rezidencii hostili významného romantického spisovateľa Móra Jókaiho, ktorý zbieral podklady pre svoj nový historický román ,,Levočská biela pani."Hlavnými postavami románu sú okrem ,,bielej panej" Julianny Korponayovej aj Andrássyovci a Krásna Hôrka je jedným z hlavných dejísk príbehu lásky, nenávisti a zrady. Dej románu je zasadený do obdobia posledného stavovského povstania Františka Rákocziho II., do ktorého sa zapojili aj bratia Štefan I. a Mikuláš II., prezývaný ,,derviš generál". Jókai vo svojej knihe vytvoril legendu o tragickej smrti grófky, ktorá leží v sklenenom sarkofágu, o Žofii Serédyovej, manželke Štefana I.. Žofia zomrela na začiatku 18. storočia a pochovali ju pôvodne do hrobky kostola v dedine pod hradom. Tam na ňu kvapkala vápencová voda a vysúšal ju suchý prievan, čo spôsobilo, že sa jej telo zachovalo takmer neporušené. V kaplnke Krásnej Hôrky je od začiatku  19.  storočia,  kde  ju  dali  previesť   Andrássyovci. Jej múmia má  zodvihnutú  pravú  ruku - pravdepodobne mala pod ňou Bibliu, ktorá sa však rozpadla. Podľa Jókaiho zodvihnutím ruky chcela zabrániť synovi v otcovražde. Existuje aj názor, že nejde o mŕvolu Žofie, ale o pozostatky grófky Terézie Dőryovej, manželky Štefana III. Andrássyho, ktorá žila o dve generácie neskôr ako Serédyová.

Na prelome 17. a 18. storočia došlo k deleniu rodového majetku medzi bratov Štefana I. a Juraja II. Štefan sa presťahoval do Betliara,  a tým vznikla betliarska - staršia vetva rodu.  Juraj zostal na Krásnej Hôrke a považuje sa za zakladateľa tzv. monockej alebo dlholúckej -  mladšej vetvy.

V 70. rokoch 18. storočia prebehla na hrade posledná prestavba. Mohutná juhovýchodná bašta zvaná Dobogó bola prebudovaná na kaplnku. Prestavbu uskutočnil  Štefan III., ktorý bol v roku 1766 povýšený do grófskeho stavu. Zásluhu na jeho rozhodnutí mal pravdepodobne jeho brat Anton, od roku 1780 rožňavský biskup.

V 19. storočí sa upravila západná  časť  kaplnky  - prebudovala sa empora, pod ktorou vznikli tri vysoké arkády a vchod do hrobky. Kaplnka je  barokovo - klasicistická. Jednoloďový priestor prechádza do svätyne s polkruhovým uzáverom. Oltárny stôl na troch schodiskových stupňoch je zdobený erbom Andrássyovcov a klasicistickými festónmi. Samotné retabulum je tvorené symetrickou architektonickou kompozíciou kanelovaných stĺpov s iónskymi hlavicami a dvoma sochami anjelov na podstavcoch. Baldachýn s kaskádovito riasenou drapériou pridržiavajú dvaja letiaci anjeli. Je to pravdepodobne práca Jozefa Godeho, žiaka Raphaela Donnera, ktorý v tej dobe dostal niekoľko objednávok aj v Rožňave. V strede baldachýnu sa nachádza oltárny obraz Čiernej krásnohorskej Madony, patrónky Andrássyovcov. Podľa literatúry pochádza táto ikona (tzv. eleuza) z roku 1739. Klenby kaplnky pokrývajú barokové fresky,  ktoré však  boli v 19. storočí premaľované. V tomto období boli do jej stien vsadené aj renesančné epitafy prvých Andrássyovcov na Krásnej Hôrke - Petra I. a jeho syna Jána.

Andrássyovci vlastnili niekoľko kaštieľov a kúrií v Uhorsku i v Rakúsku. Neďaleko Krásnej Hôrky v obci Dlhá Lúka si dali na prelome 18. a 19. storočia postaviť klasicistický kaštieľ, ktorý pravdepodobne obývali po odsťahovaní z hradu. Vdova Štefana III., grófka Mária Andrássyová-Festetichová, začiatkom 19. storočia Krásnu Hôrku opustila. Keď hrad v roku 1817 po zásahu bleskom vyhorel,  nechala ho zastrešiť. Až do 60. rokov 19. storočia inak zostal v ruinách. Renovoval ho Juraj IV., syn Márie Festetichovej a Štefana III., keď sa inšpiroval dojmami z pobytu v Anglicku v dobe romantizmu, v prvej pol. 19. storočia.(více)

27.09.2011 19:58:22

14. MAREC NEOSLAVUJEM

15.03.2009 18:07   

ÚVOD

Vznik Československa

Myšlienka vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov sa objavila už koncom 18. storočia. Slovania v Európe pod cudzou nadvládou uvažovali o vytvorení silného slovanského štátu, ktorý by zabránil ponemčovaniu a pomaďarčovaniu slovanského obyvateľstva. Objavili sa plány vytvorenia spoločného štátu Čechov a Slovákov s Poliakmi a tiež romantické predstavy o štáte Slovanov pod krídlami mocného ruského impéria. Prvá svetová vojna priniesla rozpad Habsburskej monarchie. Národy žijúce v Rakúsko – Uhorsku ešte pred jeho kapituláciou vo vojne vyhlasovali jeden za druhým nezávislosť. Ich odboj proti cudzej nadvláde povzbudil americký prezidnet W.Wilson, ktorý 8. januára 1918 predniesol v Kongrese USA prejav nazvaný "Štrnásť bodov." Bol to mierový program, ktorý okrem iného   žiadal, aby národy v Rakúsko-Uhorsku mohli rozhodnúť o svojej autonómii. 18. októbra 1918 v Paríži bola uverejnená Washingtonská deklarácia, ktorú napísal T.G.Masaryk (Prehlásenie nezávislosti československého národa) a uverejnil v mene exilovej čsl. vlády. Deklarácia  odmietla snahy o obnovu a federalizáciu Rakúsko-Uhorska a vyhlásila samostatný česko-slovenský štát, založený na princípoch modernej demokracie. Na rozdiel od formulácií v dvoch dohodách o vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov uzavretých ich zahraničnou politickou reprezantáciou  v USA  nepoužívala už pojmy  český a slovenský národ, ale hovorila o československom národe. Clevelandská (1915) a Pittsburská dohoda (1918) zaručovali federalistické usporiadanie budúceho spoločného štátu s autonómiou Slovenska. Masaryk však nakoniec presadil svoju koncepciu jednotného československého národa a unitárneho štátu, ku ktorej sa prikláňala aj časť slovenských politikov, čo malo v  tom čase politický význam, pretože štátvotvorný národ v ČSR mohol tak mať početnú  prevahu na území štátu.  Žilo v  ňom veľa národností; po najpočetnejších Čechoch boli na druhom mieste Nemci a až za nimi Slováci nasledovaní Maďarmi.

Československo, jeden z nástupníckych  štátov  po Rakúsko –Uhorsku,  patrilo na Mierovej konferencii v Paríži k ,,víťazom“ vojny, o čo sa zaslúžili hlavne predstavitelia českého a slovenského  zahraničného odboja proti Rakúsko – Uhorsku, členovia exilovej vlády v Paríži,  Tomáš Garrigue Masaryk (predseda vlády a minister financií), Milan Rastislav Štefánik (minister ,,vojny“ tj. národnej obrany) a Edvard Beneš (ako minister zahraničných vecí a vnútra). Organizovali okrem iného dobrovoľnícke vojenské oddiely Čechov a Slovákov, československé légie, ktoré bojovali na frontoch 1. svetovej vojny proti Rakúsko – Uhorsku a zúčastnili sa v rámci vojenskej intervencie mocností Dohody občianskej vojny v Rusku medzi boľševiskou Červenou a buržoázno – monarchistckou Bielou armádou. Sám Štefánik ako  francúzsky generál bol hrdinom 1. svetovej vojny. Nezávislosť Československa bola vyhlásená 28. októbra 1918 Československým národným výborom v Prahe. 30. októbra sa k spoločnému prihlásili aj Slováci Martinskou deklaráciou.


(více)

25.09.2011 19:36:00

NA CUDZÍ ÚČET...A INÉ


(více)

25.09.2011 08:06:35

NA KOHO SA VARÍ VODA...A INÉ


(více)

24.09.2011 09:21:27

NEOMARXIZMUS / POSTMODERNA

http://img.signaly.cz/upload/3/1/0c320c939a44e50b34a36f40ec146e/Tancici_dum.jpg
http://leccos.com/pics/pic/postmoderni_vytvarne_umeni.jpg
(více)

23.09.2011 15:48:56

VYVÁRANIE MOZGOV ... A INÉ


(více)

22.09.2011 19:12:29

STRÁNKY OSUDOV


(více)

21.09.2011 14:51:50

LEN TAKÁ MALÁ ÚVAHA O POCHLEBOVANÍ...A INÉ


(více)

19.09.2011 22:46:42

TRI HRADY / 1 /


(více)

19.09.2011 20:26:45

VŠETKO SÚ TO IBA KOZIE KOSTI...A INÉ


(více)

18.09.2011 22:34:29

SÚHVEZDIE PLEJÁD...A INÉ


(více)

18.09.2011 11:26:33

AKO SA MODLÍM... A INÉ


(více)

18.09.2011 01:08:28

ANJEL, CVRČEK ... a iné


(více)

17.09.2011 19:51:55

O LÁSKE A MANŽELSTVE A DLHOVEKOSTI... a iné


(více)

17.09.2011 19:06:44

CÍTIM ČLOVEČINU... a iné

Upratovanie začalo a už som stihla zo zálohy vymazať možno aspoň toľko príspevkov z blogu predurčeného na likvidáciu, koľko som si ich uložila. Záchranné práce zďaleka ešte neskončili. Budem musieť asi pri tom rozhodovaní, čo zahodiť do koša a čo uchovať trochu pritvrdiť. Ľúto - neľúto, niet to kde skladovať. Nabudúce aspoň budem viac šetriť slovami, keď teraz viem, že sa nakoniec aj tak vyhodia ako nejaké nepotrebné haraburdy. Tieto som - zatiaľ - ušetrila:
(více)

16.09.2011 15:12:58

JE TAKÁ MÚDROSŤ, KĽAKNÚŤ PRED KONCILOM...

,,Vladimír Clementis: jeden z najbližších priateľov a agentov Beneša, starý agent americkej, anglickej a francúzskej špionážnej služby, zúrivý slovenský nacionalista, nepriateľ ľudu a Sovietskeho zväzu, ktorý sa veľmi skoro zišiel so Slánskym na jednej protiľudovej velezradnej platforme. Tento renegát sa stáva ministrom zahraničných vecí...“

( zo záverečnej reči prokurátora Josefa Urválka )


(více)

16.09.2011 14:52:48

Nová rubrika so starými zápiskami


(více)

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se